Decoratie - Voeding - Verzorging

Over deze studierichting

1e graad - B-stroom

Verschillende aspecten van decoratie, verzorging en voeding komen aan bod. De keuze van een basisoptie is geen definitieve keuze. Je kiest vooral volgens je belangstelling. Nadien kan je zonder problemen nog alle richtingen uit.

In het tweede  beroepsvoorbereidend leerjaar word je voorbereid op het beroepsonderwijs. Op onze school maak je kennis met twee verschillende beroepenvelden: Decoratie en Voeding & Verzorging. Tijdens de lessen decoratie kom je op een creatieve en leuke manier veel te weten over tekenen, schilderen en kunst. Je oefent veel en je experimenteert met vormen, kleuren en verschillende materialen. Tijdens de lessen voeding krijg je les over alles wat met voeding te maken heeft en leer je in de leskeuken lekkere en eenvoudige gerechten klaar te maken. Binnen de lessen verzorging krijg je EHBO en leer je alles over lichaamsverzorging, maar leer je ook hoe je je huis goed onderhoudt en hoe je planten verzorgt.

Naast de beroepsvoorbereidende vorming krijg je ook nog steeds een behoorlijke basisvorming en blijf je binnen het vak PAV de lessen Nederlands, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis en natuurwetenschappen volgen en ook de vakken Frans en lichamelijke opvoeding & sport. Je werkt tijdens de les aan projecten en je neemt deel aan de projectweek. Je gaat op bosklassen in de Ardennen met alle leerlingen van het tweede leerjaar.

Je kan facultatief bovenop je lessenpakket opteren voor 2 uur keuzesport. Je hebt de keuze tussen basketbal, dans, voetbal, handbal en zwemmen. De keuzesporten worden ingericht onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

Je leerkrachten begeleiden je om een goed afgewogen studiekeuze te maken voor het volgende schooljaar zodat je volop voorbereid bent op de tweede graad BSO.