Latijn

Over deze studierichting

1e graad - A-stroom

De eerste graad met basisoptie Latijn is een voorbereiding op een keuze met Latijn uit het aso-aanbod in de tweede graad. De cursussen hebben een taalkundig en een cultuurhistorisch doel. Hoewel Latijn nu een ‘dode’ taal is, heeft ze eeuwenlang onze cultuur beïnvloed. Romaanse talen als Italiaans, Frans, Spaans stammen rechtstreeks af van het Latijn. Ook in het Nederlands en de taal van de wetenschap, is de invloed van het Latijn niet weg te denken. De opleiding wil je zo vlug mogelijk in staat stellen zelfstandig Latijnse teksten te begrijpen.

Indien je vlot studeert en geïnteresseerd bent in de klassieke oudheid kies je het best voor deze optie. Je krijgt 4 uur Latijn per week en tijdens deze lessen kom je in contact met de Romeinse cultuur en krijg je een inleiding tot de lectuur van klassieke teksten. Ook voor de andere  vakken ligt de lat hoog en wordt er gestreefd naar extra uitdieping van de aangeboden leerstof.
Na het tweede leerjaar kan je verder studeren in ASO en opteren voor de studierichting Latijn of overschakelen naar een andere  studierichting.