Latijn-Moderne Talen

Over deze studierichting

3e graad - aso

Deze derde graad bestaat uit twee taalgebonden componenten: Latijn en moderne talen.
Latijn brengt je in contact met poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Je verwerft inzicht in de literatuurgeschiedenis en ontwikkelt literaire smaak. Je wordt cultureel gevormd (vergelijken van en respect leren opbrengen voor klassieke en hedendaagse culturele verschijnselen) en krijgt algemeen historisch inzicht.
Moderne talen nemen ook een belangrijke plaats in. Je ontwikkelt communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), reflecteert op taal en maakt kennis met anderstalige literatuur. Accenten liggen op het ontwikkelen van:

  • communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen (b.v. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen)
  • competentie op vlak van taalbeschouwing (analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen)
  • interculturele competenties (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren).

Leerlingen die een talent bezitten voor talen en in het hoger onderwijs een taalkundige of culturele opleiding wensen te volgen, zitten in deze studierichting zeker op hun plaats dankzij het uitgebreide talenpakket. Ze vervolmaken hun kennis en vaardigheden van het Frans en het Engels en verwerven een grondige kennis van de Duitse en de Spaanse taal. Cultuur en literatuur komen uitgebreid aan bod. 

In de combinatie met de optie Latijn kies je voor een echt uitgebreid talenpakket. De kritische en maatschappelijke ingesteldheid uit de cursus Latijn vormt samen met de uitgebreide talenkennis een sleutel tot succes in het hoger onderwijs en het professionele leven. 

De wiskundige en wetenschappelijke vorming bestaat uit een uur aardrijkskunde, twee uur natuurwetenschappen en drie uur wiskunde per week.  Deze basiskennis blijft een vereiste voor het slagen in het hoger onderwijs en mag dus niet onderschat worden!