Moderne Wetenschappen

Over deze studierichting

1e graad - A-stroom

Kenmerkend voor alle studierichtingen in het aso is dat er uitsluitend theoretische vakken gegeven worden. In deze opleiding ligt het accent op talen (Nederlands, Frans, Engels) en wiskunde. Je maakt kennis met economie en wetenschappen en je krijgt zowel wetenschappelijk werk als socio-economische initiatie.

Je kiest voor deze optie indien je een goede studiehouding combineert met een brede waaier van interesses. Reeds vanaf het eerste leerjaar wordt volop aandacht besteed aan je talenkennis. In het eerste jaar krijg je 5 uur Nederlands, 3 uur Frans en 2 uur Engels. Je volgt ook 5 uur wiskunde. Zo werk je aan een brede basis voor later.  

Met 2 uur wetenschappelijk werk doe je vanaf het eerste leerjaar ervaring op met wetenschappelijke experimenten in het laboratorium. In het vak seminarie word je getraind op verschillende vaardigheden zoals ICT, wetenschappelijk onderzoek, talenkennis en leren leren.

In het tweede leerjaar krijg je 2 uur wetenschappelijk werk en 2 uur socio-economische initiatie.

Wie graag sport, kan opteren voor Moderne Wetenschappen met sport en kiezen tussen voetbal, handbal, basketbal, dans of zwemmen. Handbal wordt ingericht onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

Een positieve studiehouding, sportiviteit en inzet voor alle vakken zijn in de 1e graad A onontbeerlijk.

Door de brede vorming die je wordt aangeboden kan je na het tweede leerjaar verder studeren in alle richtingen van de 2e graad ASO en TSO. We begeleiden je bij het maken van een goede studiekeuze.