Wetenschappen-Wiskunde

Over deze studierichting

3e graad - aso

Deze studierichting bestaat uit twee gebonden componenten: Wetenschappen en Wiskunde. Deze geven de klemtonen van de studierichting aan. Ook in deze richting neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.

De studierichting wiskunde is bedoeld voor leerlingen die oog hebben voor het wiskundig en wetenschappelijk denken en die later een wetenschappelijke opleiding in het hoger onderwijs willen volgen of vanuit een methodische en analytische leerattitude een andere opleiding in het hoger onderwijs tot een goed einde willen brengen.

In deze studierichting komen alle wetenschappen extra aan bod. Leerlingen verwerven een grondige basiskennis van aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica. Ze ontwikkelen en oefenen basiscompetenties van het wetenschappelijk onderzoek in het laboratorium en leren wiskundige inzichten toepassen in het wetenschappelijk denken.

Deze studierichting vormt een stevige en betrouwbare keuze met het oog op het behalen van een diploma hoger onderwijs en succes in het professionele leven.