Begeleiding, zorg & participatie

Maatschappelijke ontplooiing en sociaal engagement vormen een pijler van het kwaliteitsonderwijs binnen onze school. Projectweken en extramurosactiviteiten bieden onze leerlingen de kans om succeservaringen op te doen op niet-academisch gebied en vergroten niet enkel hun leerprestaties, maar ook hun welbevinden en hun binding met de school, de medeleerlingen en de leerkrachten.

Het participatiebeleid van onze school is een fundament van het kwaliteitsonderwijs. Door regelmatige  bevraging en feedback van de leerlingen, hun ouders en het schoolteam zorgen we ervoor dat de kwaliteit van ons onderwijs bewaakt wordt. De verschillende participatieraden en de interne kwaliteitszorg van de school staan garant voor kwaliteitsonderwijs.