Projecten

Projecten zijn een belangrijk onderdeel van het hedendaags onderwijs. Geen plezierreisjes maar heuse werkmomenten waar extra de nadruk gelegd wordt op teambuilding, samenwerken en het ontwikkelen van talenten en competenties. De leerlingen komen rijker, sterker en verantwoordelijker terug en houden er een sterk gevoel van welbevinden aan over.