Visie

Open cultuur

Het Stedelijk Lyceum Linkeroever is een stedelijke school in een rustige en groene omgeving. Op onze school is iedereen welkom. We staan open voor verschillende overtuigingen en levensvisies. Op die manier willen we een afspiegeling zijn van de hedendaagse samenleving. We streven naar een open cultuur waarin we elkaar kennen, erkennen en kunnen aanspreken. Met een open blik leren we van elkaar en vinden we raakpunten om samen verder te gaan. Dat is voor ons de kracht van diversiteit.

Dynamische school

Onze school is een dynamische school die niet bang is van verandering. Daardoor zijn we steeds in beweging. We gaan mee met de tijd en denken na over het onderwijs en de wereld van de toekomst. Daarom investeren we zowel in een moderne en krachtige leeromgeving als in een gezonde leefomgeving. Via diverse moderne media, activerende werkvormen en boeiende vak- en klasoverschrijdende projecten betrekken we je op een actieve manier bij het leerproces: leren is doen!

Warme school

Het schoolteam draagt welbevinden en verdraagzaamheid hoog in het vaandel. Ons doel is dat jij, je ouders en het schoolteam met plezier naar school komen en zich hier thuis voelen. We investeren dan ook in een aangenaam schoolklimaat, met optimale ontplooiingskansen voor iedereen. Een enthousiast en zorgzaam team leidt je professioneel op, met aandacht voor jouw specifieke noden. Door je op een persoonlijke en warme manier te benaderen, creëren we een verbondenheid en willen we een sterke betrokkenheid realiseren van iedereen. Niemand verdwijnt hier in de massa, je wordt gezien en je wordt gehoord!

Samen onderweg

Je staat er bij ons niet alleen voor, het schoolteam gaat samen met jou op pad. We zorgen voor structuur, een gevarieerd lessenpakket en begeleiding op jouw maat. Jij en jouw talenten staan in dit proces steeds centraal. De lessen, projecten en activiteiten dagen je uit om het beste uit jezelf te halen, je talenten maximaal te ontplooien en op een succesvolle manier je ambities waar te maken. Door je op een positieve manier te stimuleren, win je aan zelfvertrouwen en leer je stapsgewijs meer verantwoordelijkheid op te nemen in je eigen leerproces. We willen werken in een omgeving waarin jij, je ouders en het schoolteam nauw samenwerken met respect voor elkaar. We maken immers samen school!

Scoren in de toekomst

In alle studierichtingen leggen we de lat hoog en streven we ernaar om de kwaliteit van ons onderwijs continu te verbeteren. Onze steeds veranderende maatschappij legt immers hoge eisen op aan jongvolwassenen. Daarom zetten we in op een brede algemene vorming om je optimaal voor te bereiden op vervolgstudies. Door oog te hebben voor jouw persoonlijkheid en in te spelen op actuele maatschappelijke tendensen willen we je laten uitgroeien tot een creatieve, mondige en kritische wereldburger, die een gewaardeerde plaats in de samenleving zal kunnen opnemen. Door actief mee te werken aan dit leer- en ontwikkelingsproces, creëer je optimale kansen voor de toekomst. ‘Scoor je toekomst!’ is dan ook de slogan van onze school.