Stedelijk Lyceum Meir

secundaire school

Over deze studierichting

1e graad - A-stroom

Heb je een getuigschrift van de lagere school? Dan ga je naar de A-stroom van de eerste graad.

In het 1e jaar in de A-stroom krijg je 27 uur basisvorming. Daarin leer je talen, wetenschappen, wiskunde, en nog zoveel meer. Naast het basispakket is er een keuzegedeelte van 5 uur.

Iedere leerling van het Stedelijk Lyceum krijgt dezelfde algemene vakken. De kennis en vaardigheden die je aanleert binnen de basisvorming zijn dan ook hetzelfde in alle scholen van het Stedelijk Lyceum.

Het keuzegedeelte heeft 3 doelen:

  • Je kan nieuwe dingen ontdekken, proberen en beleven.
  • Samen met de leerkracht ga je dieper in op een bepaald onderwerp of een bepaald vak.
  • Als je het nodig hebt, is er ook tijd voor extra ondersteuning voor bepaalde vakken of thema’s, of voor dingen die je nog niet helemaal begrijpt.

Na de A-stroom kan je een studierichting in doorstroomgerichte finaliteit (aso/tso/kso), dubbele finaliteit (tso/kso) en arbeidsmarktgerichte finaliteit (bso).

In onze 1A werken wij STEM-gericht. STEM staat voor science technology engineering and mathematics. Elke les wordt door een STEM-bril bekeken waarbij steeds de nadruk gelegd wordt op het onderzoekend leren, probleemoplossend denken en het concreet uitwerken en bijsturen van ideeën. Dit doen we onder andere aan de hand van het technologisch proces en de OVUR methode. Via uitstappen proberen we de leerlingen een bredere kijk op de wereld van techniek en wetenschappen te geven.
Naast het basispakket hebben de leerlingen ook STEM-uren. In deze STEM-uren werken we aan vakoverschrijdende projecten waarbij het onderwerp vaak ook door de leerlingen zelf aangegeven wordt. Thema’s als robotica, programmeren, 3D-teken en printen komen zeker aan bod. Lessen worden activerend en coöperatief gegeven waardoor leerlingen van en met elkaar leren en vooral betrokken zijn bij het leerproces (KAGAN). Hierdoor kan de leerkracht een coachende rol aannemen en een zeer gedifferentieerd begeleiding geven aan elk kind. Onze leerkrachten hebben hiervoor deskundige opleidingen gevolgd, gegeven door de Artevelde Hogeschool Gent en KaganBelgium.  

Gerelateerde opleidingen

Andere opleidingen die je mogelijk kunnen interesseren: