Stedelijk Lyceum Meir

secundaire school

2A - STEM-Wetenschappen

Over deze studierichting

1e graad - A-stroom

De studierichting STEM-Wetenschappen biedt je een flink pakket positieve wetenschappen: biologie (studie van mens en natuur), chemie en fysica. Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Je leert het wetenschappelijk denkproces aan.

Je wil graag weten hoe alles werkt. Je bent sterk in wiskunde en je hebt originele ideeën die je wilt omzetten in technische constructies en realisaties. Je hebt interesse voor mechanica, elektriciteit en wetenschappen, want wetenschappelijk werken is jouw ding.

Heb je een getuigschrift van de lagere school? Dan ga je naar de A-stroom van de eerste graad.

In de A-stroom van het 2e jaar krijg je 25 uur basisvorming, is er 2 uur tijd voor differentiatie (verdieping en extra ondersteuning) en zijn er 5 uren waarin dieper wordt ingegaan op de optie die jij koos.
De scholen van het Stedelijk Lyceum bieden verschillende opties aan. Deze opties sluiten vaak aan bij de studierichtingen die ze in de 2e en 3e graad aanbieden. Je kan dus in het 2e jaar al eens proeven van wat een bepaalde studierichting precies inhoudt.

Na het eerste jaar A-stroom bieden wij in het 2de jaar STEM-Wetenschappen aan.  
Via coöperatieve en activerende lesvormen leren de leerlingen van elkaar en worden ze betrokken bij het eigen leerproces.
 

Deze basisoptie is conceptueler dan STEM-Technieken, waar er toepassingsgericht wordt gewerkt.
Na het voltooien van 2A hebben de leerlingen voldoende basisvorming om een vervolgopleiding te volgen in Stedelijk Lyceum Eilandje.
Binnen het Stedelijk Onderwijs zijn natuurlijk ook alle andere richtingen beschikbaar en het is onze taak je jouw talenten te doen ontdekken en je een gepaste studiekeuze