Stedelijk Lyceum Meir

secundaire school

Visie

Stedelijk Lyceum Meir: ‘de technische school van Antwerpen’

Het team vindt het enorm belangrijk dat iedereen weet waar de school voor staat en waar de school naar toe wil. Deze dynamische visie is er vooral op gericht om jongeren te kwalificeren en dat op hoogstaand niveau. Stedelijk Lyceum Meir bundelt leerkrachten en medewerkers die professionaliteit hoog in het vaandel dragen. De opleidingen die zij verzorgen zijn duidelijk afgestemd op de bedrijfswereld en op hogere studies. Leerkrachten werken in teams en bewaken zo de continuïteit van innovatief onderwijs.

Visie Stedelijk Lyceum Meir from Steve Daponte on Vimeo.

We zijn een domeinschool wetenschappen en techniek waarin al onze leerlingen gestimuleerd worden tot oplossingsgericht denken. Dit is wat ons allen bindt. Binnen onze lesruimtes worden alle krachten gebundeld over de verschillende niveaus heen. Abstracte denkers ontmoeten praktische uitvoerders, net zoals op de werkvloer.

Leerlingen groeien in moderne leeromgevingen op tot wereldburgers. Om dit te bereiken dienen infrastructuur en leermiddelen mee te zijn met de technologische tendensen. Maar dit is zeker niet alles: een hoog leerrendement kan enkel bereikt worden door het toepassen van specifieke onderwijsstrategieën die inspelen op de individuele noden van ALLE leerlingen. Actieve didactische werkvormen zijn daarom een absolute must!

We zetten bewust in op een samenwerking met alle betrokkenen, waarin welbevinden steeds de centrale plaats heeft. Alle partners vinden hun plaats in een participatief beleid.

Het laatste maar daarom niet minder belangrijk speerpunt is ‘Talentontwikkeling’. Tijdens de opleidingstrajecten worden kwaliteiten herkend en ingezet om optimale leerresultaten te behalen.

Kort samengevat:

Stedelijk Lyceum Meir DOET ertoe.