Stedelijk Lyceum Merksem

secundair onderwijs

Stedelijk Lyceum Merksem

Starten in het middelbaar

In het middelbaar start je in de eerste graad (1e en 2e middelbaar) A- of B-stroom. 

1e graad A-stroom

1e en 2e middelbaar voor leerlingen met een getuigschrift van het basisonderwijs.

1e graad B-stroom

1e middelbaar en beroepsvoorbereidend leerjaar voor leerlingen zonder getuigschrift van het basisonderwijs.

Vacatures

deeltijds, 5u per week
Stedelijk Lyceum Expo
deeltijds, 12u per week
Stedelijk Lyceum Olympiade
deeltijds, 10u per week
Stedelijk Lyceum Lamorinière