Stedelijk Lyceum Merksem

secundair onderwijs

Praktisch

Inschrijvingen voor het eerste en het tweede middelbaar kan in het
Stedelijk Lyceum Merksem – Vuurkruisenlaan 16 – 2170 Merksem
op telefoonnummer 03 641 64 20 of via mail naar maggie.duerinck@so.antwerpen.be.

 Welke documenten heb ik nodig om in te schrijven?

  • je identiteitskaart
  • Getuigschrift basisonderwijs, rapport, bewijs of attest van vorige leerjaar om in te schrijven in het eerste middelbaar.
  • Een studiebewijs en/of rapport van het vorig schooljaar om in te schrijven in het hoger middelbaar.
  • Andere: bv attest van dyslexie, dyscalculie

 Voor leerlingen uit Nederland

  • een uittreksel uit het persoonsregister
  • diploma
  • het rapport met de vermelding bevorderd/niet bevorderd
  • voor leerlingen die uit het basisonderwijs komen: rapport groep 8 + CITO-eindtoets
  • andere: bv attest van dyslexie, dyscalculie

Denk er aan: de leerling én ouders moeten aanwezig zijn bij de inschrijving. 

Schoolkosten
Per schooljaar wordt een raming gemaakt van de schoolonkosten. De school verbindt zich ertoe dat die onkosten nooit hoger zullen liggen dan dit bedrag. We noemen dit de maximumfactuur.

stage

Stage bij het Stedelijk Lyceum | Stedelijk Lyceum
www.stedelijkonderwijs.be

Studenten in de lerarenopleiding doen regelmatig stage in scholen van het Stedelijk Onderwijs. Zo leren ze hun toekomstig beroep en de scholen beter kennen.