Stedelijk Lyceum Merksem

secundair onderwijs

Praktisch

Schoolkosten
Per schooljaar wordt een raming gemaakt van de schoolonkosten. De school verbindt zich ertoe dat die onkosten nooit hoger zullen liggen dan dit bedrag. We noemen dit de maximumfactuur.