Stedelijk Lyceum Merksem

secundair onderwijs

Team

Directeur 

Leerlingenbegeleiding

Coördinator en leerkracht Nederlands 

Leerlingensecretariaat en boeken 

Leerlingensecretariaat en leerlingendossiers 

Leerkracht Nederlands, Plus+ en taalanker 

Leerkracht MAVO, Geschiedenis, Aardrijkskunde en Plus+

Leerkracht Engels, niet-confessionele zedenleer en Plus+ 

Leerkracht Lichamelijke Opvoeding 

Leerkracht Engels en Wegwijzer 

Leerkracht Natuurwetenschappen en STEM

Leerkracht MAVO, Nederlands en Wegwijzer 

Leerkracht Frans, Plus+ en financiële vorming 

Leerkracht Kunst & Creatie, Artistieke Opvoeding en Beeldende Vorming 

Leerkracht Katholieke Godsdienst 

Leerkracht Artistieke Opvoeding, Kunst & Creatie 

Leerkracht Wiskunde en Plus+ 

Leerkracht MAVO, Frans en Plus+ 

Leerkracht Grafische Communicatie & Media en Printmedia

Leerkracht Hout & Bouw 

Leerkracht Wiskunde, STEM en Plus+

Leerkracht Kunst & Creatie, Artistieke Opvoeding en Beeldende Vorming 

Leerkracht Artistieke Opvoeding en Kunst & Creatie 

Leerkracht Schilderen & Decoratie 

Leerkracht Haarzorg 

Leerkracht Islamitische Godsdienst 

Leerkracht Protestantse Godsdienst