Stedelijk Lyceum Merksem

secundair onderwijs

Team

Vestigingscoördinator 

Leerlingenbegeleiding

Leerkracht Wiskunde, Wegwijzer, Plus+ en beleidsondersteuner 

Leerlingensecretariaat en boeken 

Leerlingensecretariaat en leerlingendossiers 

Leerkracht Nederlands en Plus+

Leerkracht PAV, Geschiedenis, Aardrijkskunde en Plus+

Leerkracht Nederlands, Niet-confessionele zedenleer, Wegwijzer en Plus+ 

Leerkracht Lichamelijke Opvoeding 

Leerkracht Engels  

Leerkracht Natuurwetenschappen en STEM

Leerkracht PAV, Nederlands, Wiskunde, Financiële Vorming en Expressie 

Leerkracht Frans en Plus+

Leerkracht Kunst & Creatie, Artistieke Opvoeding en Beeldende Vorming 

Leerkracht Katholieke Godsdienst 

Leerkracht Artistieke Opvoeding, Kunst & Creatie 

Leerkracht PAV 

Leerkracht Techniek en STEM

Leerkracht Grafische Communicatie & Media, Printmedia, Wegwijzer, Artistieke Opvoeding 

Leerkracht Hout & Bouw, Techniek 

Leerkracht Wiskunde, STEM en Plus+

Leerkracht Schilderen & Decoratie 

Leerkracht Haarzorg 

Leerkracht Islamitische Godsdienst 

Leerkracht Protestantse Godsdienst 

Leerkracht Islamitische godsdienst