Stedelijk Lyceum Olympiade

secundair onderwijs

Eerste graad

De eerste graad

Na de basisschool ga je naar de eerste graad van het secundair onderwijs.

In die eerste graad leer je nog geen beroep. Je wordt er wel vertrouwd gemaakt met de werkmethoden van het secundair onderwijs. De nadruk ligt op de basisvorming. Die is in alle eerste graden gelijk. Als je geslaagd bent in het tweede jaar staan dus nog alle studierichtingen en alle scholen voor jou open. Je kan dus het eerste jaar van de tweede graad in Stedelijk Lyceum Olympiade volgen, maar ook in eender welke andere school.

Om je bij je definitieve studiekeuze te helpen, gaan we  in de eerste graad na  welke richtingen voor jou, na die eerste twee jaren secundair onderwijs, het meest geschikt zijn. De klassenraad speelt hierin een belangrijke rol. Dit is een vergadering van al je leerkrachten. Je resultaten worden er besproken en als er hier of daar een probleem is, wordt er gezocht naar mogelijke oplossingen.

Je leert in de eerste graad natuurlijk meer over de vakken die je al kent van de basisschool. Er staan echter ook nieuwe vakken op het programma zoals techniek, Engels (vanaf het 2de leerjaar), natuurwetenschappen, exploratie (ICT) en ‘project algemene vakken’ in de B-stroom.

Het secundair onderwijs verschilt nogal van het lager onderwijs. De schooldagen zijn verdeeld in lesuren van 50 minuten. Meestal zal je elk lesuur van klaslokaal veranderen. Zo ga je bijvoorbeeld van de wiskundeklas naar de techniekklas. Je krijgt ook heel wat verschillende leerkrachten. Soms zo'n tien in totaal. Het is dus wel een beetje wennen om de namen van al die mensen te onthouden.

Het Stedelijk Lyceum Olympiade biedt je naast het gewone lessenpakket in de eerste graad ook extra activiteiten aan. Zo zijn er soms leeruitstappen of sportieve activiteiten op woensdagnamiddag en is er op maandag, dinsdag en donderdag de studie- en huiswerkklas en de fitness (ook woensdagnamiddag) na de gewone lessen. Je kan elke avond (behalve vrijdagavond) en op woensdagnamiddag gebruik maken van een computer voor taken en ander schoolwerk. Een belangrijke opvoedkundige waarde hebben de zeeklassen in het eerste leerjaar.

Er is heel wat aandacht voor het leren studeren. Als je daarbij moeilijkheden ondervindt, kan je terecht bij de vakleerkracht. Je kan tijdens de examenperiode ook op school blijven leren voor de vakken van de volgende dag.

Leerlingen met leerstoornissen, zoals bijvoorbeeld dyslexie en dyscalculie krijgen een aangepaste ondersteuning.