Stedelijk Lyceum Olympiade

secundair onderwijs

museum nationale bank

14 januari 2020
Op vrijdag, 10 januari , hebben de leerlingen van 5Va en 5Vb een bezoekje gebracht aan het museum van de Nationale Bank van België. Deze uitstap werd georganiseerd in het kader van Project Algemene Vakken. Centrale banken hebben tegenwoordig een speciale rol in de economie. Zorgen voor stabiele prijzen en een betrouwbaar financieel stelsel zijn de belangrijkste taken. Aan de hand van video’s, multimedia en de geschiedenis van de betaalmiddelen werden de taken van het museum van de NBB verduidelijkt voor de leerlingen.