Stedelijk Lyceum Olympiade

secundair onderwijs

Onze school

Stedelijk Lyceum Olympiade, een hart voor talent 

Stedelijk Lyceum Olympiade doet je kansen grijpen en laat je ontwikkelen tot een expert. Je wordt voorbereid op een vervolgopleiding of om aan de slag te gaan in de sector van je dromen.We maken die ambitie waar, samen met een sterk team van vakspecialisten: met leerkrachten en begeleiders, met ouders, familie en andere zorgdragers, met de buurt en met professionals uit de verschillende sectoren.
Wij zijn er trots op samen succes te maken, zowel in het leren als in het leven. Wij hebben een hart voor elkaar en elkaars talenten. Warm en open, onze school is van ons allemaal samen.
Wij bieden jou een aangenaam leer- en leefklimaat en geven je het vertrouwen om je grenzen te verleggen, je talenten te ontplooien en helemaal open te bloeien.