Stedelijk Lyceum Olympiade

secundair onderwijs

Praktisch

Na de paasvakantie blijven we in code oranje. Dat betekent dat er halftijds afstandsonderwijs blijft in de tweede en derde graad en dat er voltijds lessen in de school zijn voor de eerste graad.

Op maandag 19 april start de tweede graad met contactonderwijs en de derde graad krijgt dan les in afstandonderwijs. 

Vanaf maandag 26 april gaan alle praktijkvakken in tweede en derde graad terug volledig in contactondewijs door!

De theoretische vakken en algemene vakken blijven wel het ritme volgen van alternerend een dag les in contactonderwijs en een dag les in afstandsonderwijs.

 

Voor werkplekleren in het kader van stages of duaal leren, volgen scholen de richtlijnen van de betrokken sector.

 

Uiteraard moet iedereen zich houden aan de veiligheidsmaatregelen:

  • In het gebouw en op de speelplaats draagt iedereen steeds een mondmasker.
  • Je moet regelmatig je handen wassen.
  • Je bewaart zoveel mogelijk een veilige afstand (1,5 m).

 

Wat brengen leerlingen mee?

Stedelijk Lyceum Olympiade voert een kostenbewust beleid waardoor we de bijdrage van ouders in de schoolkosten beperkt kunnen houden. Tegelijk voorzien we bijna alle benodigdheden voor de leerlingen, ook boeken, cursussen, kopies, …, zijn inbegrepen in de schoolkosten. Boeken en andere benodigdheden worden verdeeld in de eerste schoolweek.

Waar moet elke leerling wel zelf voor zorgen:

  • Een boekentas of rugzak
  • Een sporttas, sportschoenen en sportbroek
  • Schrijfgerief
  • Mondmasker

 

Geen infomoment voor ouders van nieuwe leerlingen!

We mogen nog steeds geen infomoment organiseren. U kan de school steeds contacteren met al uw vragen, we bellen of mailen u dan zo snel mogelijk terug. 

Via het tabblad "Digitale opendeurdag" kan u een virtuele rondleiding nemen op onze school. 

 

Voorschot van de schoolkosten en ondertekening van het schoolreglement 

Het totale bedrag van de schoolkosten wordt opgevraagd met tien maandelijkse facturen en een voorschot. Ouders van nieuwe leerlingen betalen reeds een voorschot van 100 euro bij inschrijving. Wie al leerling is in de school, betaalt een voorschot van 100 euro in de eerste dagen van september. De eerste maandelijkse factuur komt dan eind september, deze moet betaald zijn vóór 1 november. De volgende maandelijkse factuur moet telkens voor het einde van de volgende maand betaald zijn.

Betalingen van de voorschotten bij inschrijving gebeuren cash of met Bancontact in de school. Betalingen van de maandelijkse facturen gebeuren bij voorkeur door middel van maandelijkse domiciliëring. Bij aanvang van het schooljaar krijgt u de nodige documenten om dit in orde te maken. Eventueel kan ook betaald worden door manuele overschrijving, met Bancontact of cash in de school.

Bij inschrijving krijgt iedereen een verklaring mee in verband met het schoolreglement, dat u nu kan raadplegen op de website van de school. Deze verklaring moet zo snel mogelijk ondertekend worden.

Vriendelijke groeten

Bram Wellens

Directeur

 

Infobrochure

Onderaan vindt u onze infobrochure: daarin staan de belangrijke schoolafspraken en regelingen.

Uurrooster

  • Leerlingen 1ste graad verzamelen in het vak van hun klas. De leerkracht haalt hen op.
  • Leerlingen 2de en 3de graad verzamelen aan het klaslokaal.

De middagpauze is van 12 uur 05 tot 12 uur 55.

Contact

ICT-verantwoordelijke Frank Vanderkerkhove: frank.vandekerkhove@so.antwerpen.be
Chris Roef, secretariaatsmedewerker eerste graad: 03 288 23 25 
Wim Wouters, secretariaatsmedewerker Toerisme en OR: 03 288 23 18
Leo Rylant, secretariaatsmedewerker Haarzorg en Schoonheidsverzorging: 03 288 23 23
Dries Van Den Bergh, secretariaatsmedewerker Personenzorg: 03 288 23 43

Stages

Stages zijn in de derde graad van het secundair onderwijs een verplicht onderdeel van de opleiding.
De algemene regelgeving staat in het stagereglement dat hoort bij de stage-overeenkomst.

Stages kunnen buiten de gewone lesuren georganiseerd worden. De school heeft hiervoor officiële toelatingen. In een aantal leerjaren zijn er ook buitenlandse stages voorzien die o.a. gefinancierd worden door Europa. De stages vallen onder de schoolverzekering.
Meer weten over de stages? Vraag dan zeker meer informatie aan je leerkracht!