Stedelijk Lyceum Olympiade

secundair onderwijs

Schoolreglement

Bij een inschrijving verklaart iedere leerling zich akkoord met het schoolreglement van secundair onderwijs van het Stedelijk Onderwijs. Dit schoolreglement kan je terugvinden op de website.

In het Stedelijk Lyceum Olympiade hebben we duidelijke afspraken. Deze kan je terugvinden in onze schoolafspraken, die je hier kan downloaden en die ook zijn afgedrukt in de schoolagenda.