Stedelijk Lyceum Olympiade

secundair onderwijs

Visie en aanpak

Stedelijk Lyceum Olympiade, een hart voor talent 

Stedelijk Lyceum Olympiade doet je kansen grijpen en laat je ontwikkelen tot een expert. Je wordt voorbereid op een vervolgopleiding of om aan de slag te gaan in de sector van je dromen.We maken die ambitie waar, samen met een sterk team van vakspecialisten: met leerkrachten en begeleiders, met ouders, familie en andere zorgdragers, met de buurt en met professionals uit de verschillende sectoren.
Wij zijn er trots op samen succes te maken, zowel in het leren als in het leven. Wij hebben een hart voor elkaar en elkaars talenten. Warm en open, onze school is van ons allemaal samen.
Wij bieden jou een aangenaam leer- en leefklimaat en geven je het vertrouwen om je grenzen te verleggen, je talenten te ontplooien en helemaal open te bloeien.

 

Onze troeven

Stedelijk Lyceum Olympiade heeft een ijzersterke reputatie in opleidingen voor de dienstverlenende sector. We waken erover dat wanneer je afstudeert, je goed bent voorbereid op hoger onderwijs of een meerwaarde biedt voor de arbeidsmarkt. Je leert de attitudes en vaardigheden die je nodig hebt om als actieve burger bij te dragen aan de samenleving.

Dat begint al in het eerste en tweede middelbaar, in onze middenschool. Doordat we zowel een A- als een B-stroom aanbieden, begin je met een perfecte start op jouw maat in het secundair. Tijdens oriënteringsprojecten maak je kennis met alle uiteenlopende interessegebieden en krijg je de kans om je talenten verder te ontdekken. 

We geven je de begeleiding die jij nodig hebt: individuele coaching, ondersteuning bij huiswerk en een open leerruimte. Iedere klas heeft een coachleerkracht die je van heel dichtbij opvolgt en je begeleidt om beter te leren. Leerlingenbegeleiders staan met zorg voor je klaar.

Taal vinden wij belangrijk. Heb je er moeite mee? Dan helpen we je vooruit met taallessen en extra aandacht in elke les.

Sport en beweging zijn belangrijk in onze school. Elk schooljaar zijn er minstens twee sportdagen. Op een aantal dagen kan je na schooltijd en tussen de middag sporten op school. Een fitnessruimte is gratis beschikbaar.

Cultuur: samen met partners zetten we onze leerlingen op weg naar een interessant vrijetijdsaanbod. Zo zijn er gratis kunstateliers (beeld, woord, dans, muziek) aansluitend bij de lesuren, voor de leerlingen van de eerste graad. Tijdens de lessen wordt er tijd gemaakt voor inititiaties. We zetten kunstprojecten op met cultuurpartners en jeugdwerkingen uit de buurt. 

Stedelijk Lyceum Olympiade staat garant voor een sterke binding met de verschillende beroepssectoren. Dat realiseren we door stages, projecten, bedrijfsbezoeken, deelname aan wedstrijden en evenementen. In de derde graad heeft iedereen de mogelijkheid om bedrijfsbeheer te volgen en zo het attest te behalen dat je nodig hebt om je eigen zaak te beginnen. De laatstejaars zetten zich in in een persoonlijk sociaal project in of rond de school. 

Met regelmatige uitstappen, teambuilding en meerdaagse excursies maken we leren interessant en werken we aan een sterk groepsgevoel.