Stedelijk Lyceum Pestalozzi

secundair onderwijs

Identiteit: bevorderen van burgerschap, samenwerken en sociaal engagement

leerling aan kastjeHet Stedelijk Lyceum Pestalozzi is democratisch en de leerlingen hebben een gelijkwaardig aandeel in de werking van de school.

We vinden deze waarden heel belangrijk:

Respect

 • We kijken naar, luisteren naar en spreken op een positieve manier met en over elkaar.
 • We dragen zorg voor onze omgeving en voor afspraken.

Solidariteit

 • We ondersteunen het gemeenschappelijk belang.
 • We nemen initiatief om elkaar te helpen.

Verdraagzaamheid en pluralisme

 • We aanvaarden dat niet iedereen hetzelfde is en gaan hier op een positieve manier mee om.
 • Iedereen mag zijn wie hij of zij is en kan hierover een gesprek aan gaan.

Openheid

 • We geven en aanvaarden feedback.
 • We zijn nieuwsgierig naar “het andere” en willen ervan leren.

We streven ernaar dat de leerlingen, hun ouders en het schoolteam op een positieve manier met elkaar kunnen omgaan. Daarnaast werken we aan een veilig en gezond schoolklimaat waarbij iedereen zich goed voelt.

De school organiseert activiteiten die verder gaan dan de schoolpoort. Zo kunnen we elke leerling kwaliteitsvol begeleiden in zijn ontwikkeling tot een zelfstandige en kritische volwassene.

Waarin blinken wij uit?

 • Kleinschaligheid: we maken deel uit van een grote organisatie en hebben een groot studieaanbod. Toch is er een sterke binding tussen het schoolteam, het lesgeven en de leerlingen. Dit zorgt ervoor dat de school aanvoelt als een warme, hechte gemeenschap. Bovendien kunnen we de lessen zo  afstemmen op de talenten, competenties en behoeften van elke leerling.
 • Gelijke behandeling van elke leerling ongeacht zijn achtergrond, afkomst, sekse of genderexpressie.
 • We staan voor een goede, weliswaar veeleisende, voorbereiding op het hoger onderwijs.
 • Flexibel en gedreven schoolteam: het team zal er alles aan doen om tegemoet te komen aan de (leer-)noden van de leerlingen. We kijken in de eerste plaats naar wat een leerling al kan en we werken aan wat die (nog) niet kan.
 • Open cultuur: elke leerling weet op welke manier hij opgevangen kan worden. Ook ouders kunnen contact opnemen met de school.
 • Leerlingenbegeleiding: de socio-emotionele begeleiding, het leerbeleid en de leerloopbaanbegeleiding zijn sterk uitgebouwd.
 • Nieuwe leerkrachten op onze school worden goed ondersteund, zowel bij het lesgeven als bij het leren kennen van de schoolcultuur.
 • Het schoolteam van het Stedelijk Lyceum Pestalozzi schoolt zich voortdurend bij.