Stedelijk Lyceum Pestalozzi

secundair onderwijs

Latijn-Wiskunde

Over deze studierichting

3e graad - aso

Deze studierichting in de 3de¬†graad bestaat uit twee componenten: Latijn en wiskunde. Latijn brengt je in contact met po√ętische, historische, retorische, filosofische en juridische teksten. Je verwerft inzicht in de literatuurgeschiedenis en ontwikkelt literaire smaak. Je wordt cultureel gevormd (vergelijken van en respect leren opbrengen voor klassieke en hedendaagse culturele verschijnselen) en krijgt algemeen historisch inzicht. Bovendien verwerf je onderzoekscompetenties door een eindwerk te maken over een zelf gekozen onderwerp. Het onderwijs in de wiskunde is van een hoog niveau. Je krijgt er onder andere de deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.