Stedelijk Lyceum Topsport

secundair onderwijs

Studieaanbod

Leerlingen krijgen 20 uur algemene vakken en 12 uur topsport. Zo kan je sport op hoog niveau combineren met algemene vorming. Kwaliteit op beide vlakken is van groot belang. Dit vereist veel discipline. 

2de graad

Op 1 september 2021 start de modernisering in de 2de graad van het secundair onderwijs. Dit betekent dat er vanaf dit schooljaar een nieuw studieaanbod is in het 3de jaar. De studierichtingen worden ingedeeld volgens studiedomein en volgens finaliteit (wat is het einddoel van de studierichting?). Sommige studierichtingen blijven, andere krijgen een nieuwe naam en invullingen, sommige opleidingen verdwenen en er komen er enkele nieuwe bij.

Concreet betekent dit dat er in het schooljaar 2021-2022 in de 2de graad de opleidingen in de 2 leerjaren van elkaar verschillen. 

3e jaar

4e jaar

3de graad

3e graad - ASO

3e graad - TSO

Topsport

3e graad - BSO