Stedelijk Lyceum Waterbaan

secundair onderwijs

3de graad

Studierichtingen: huidige structuur

In 2019 startte er vanaf de eerste graad een nieuwe structuur van studierichtingen. Deze richtingen 'groeien' samen met de leerlingen door naar de 2e en 3e graad. Vanaf schooljaar 2023/2024 start de vernieuwde  structuur per studiejaar.

In schooljaar 2021-2022 zal de huidige structuur nog van toepassing in de derde graad. 

 

 

CAMPUS WATERBAAN

CAMPUS ROCHUS

       
 

DERDE GRAAD - ASO

DERDE GRAAD - TSO

DERDE GRAAD - BSO

VIJFDE JAAR (t.e.m. schooljaar 2022/2023)

ZESDE JAAR (t.e.m. schooljaar 2023/2024)

Wetenschappen-wiskunde 

Economie-wiskunde

Economie-moderne talen

Humane wetenschappen Biotechnische wetenschappen Boekhouden-informatica Sociaal en technische wetenschappen Verzorging

 

Studierichtingen: vernieuwde structuur

Vanaf 2023-2024 start de modernisering van de derde graad. Deze studierichtingen (*) willen wij dan graag aanbieden. Ons definitieve studieaanbod van de vernieuwde 3e graad maken wij bekend in het voorjaar van 2023.

 

 

CAMPUS WATERBAAN

CAMPUS ROCHUS

     
DOMEIN

DERDE GRAAD
Finaliteit DOORSTROOM
(domeingebonden)
(vanaf 01/09/2023)

DERDE GRAAD
Dubbele finaliteit
(doorstroom/arbeidsmarkt)
(vanaf 01/09/2023)

DERDE GRAAD 
Finaliteit ARBEIDSMARKT
(vanaf 01/09/2023)
LAND EN TUINBOUW

Wetenschappen-wiskunde* (domeinoverschrijdend)

Biotechnologische en chemische wetenschappen* (domeingebonden)

  Plant en milieu*
ECONOMIE EN ORGANISATIE

Economie-wiskunde* (domeinoverschrijdend)

Economie-moderne talen* (domeinoverschrijdend)

Internationale handel en logistiek* Logistiek*

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

Humane wetenschappen* (domeinoverschrijdend) Gezondheidszorg* Verzorging*