Stedelijk Lyceum Waterbaan

secundair onderwijs

3de graad

Studierichtingen 3de graad: vernieuwde structuur

In 2019 startte er vanaf de eerste graad een nieuwe structuur van studierichtingen. Deze richtingen 'groeien' samen met de leerlingen door naar de 2e en 3e graad. Vanaf schooljaar 2023/2024 start de vernieuwde structuur in het 5° jaar, vanaf schooljaar 2024/2025 ook in het 6° jaar. 

 

Studierichtingen in het 5de jaar in het schooljaar 2023-2024:

DOMEIN

DERDE GRAAD
Finaliteit DOORSTROOM
(vanaf 01/09/2023 in het 5° jaar – vanaf 01/09/2024 ook in het 6° jaar)

DERDE GRAAD
Dubbele finaliteit
(doorstroom/arbeidsmarkt)(vanaf 01/09/2023 in het 5° jaar – vanaf 01/09/2024 ook in het 6° jaar)

DERDE GRAAD 
Finaliteit ARBEIDSMARKT
(vanaf 01/09/2023 in het 5° jaar – vanaf 01/09/2024 ook in het 6° jaar)
LAND EN TUINBOUW

Wetenschappen-wiskunde aso (domeinoverschrijdend)

Biotechnologische en chemische wetenschappen tso (domeingebonden)

Agrotechnieken plant tso (vanaf 2028) Plant en milieu bso (vanaf 2028)
ECONOMIE EN ORGANISATIE

Economie-moderne talen aso (domeinoverschrijdend)

Economie-wiskunde aso (domeinoverschrijdend)

Internationale handel en logistiek tso Onthaal, organisatie en sales bso

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

Humane wetenschappen aso (domeinoverschrijdend)

Gezondheidszorg tso Basiszorg en ondersteuning bso

 

Studierichtingen in het 6de jaar in het schooljaar 2023-2024:

 

DERDE GRAAD - ASO

DERDE GRAAD - TSO

DERDE GRAAD - BSO

ZESDE JAAR (t.e.m. schooljaar 2023/2024)

Wetenschappen-wiskunde 

Economie-wiskunde

Economie-moderne talen

Humane wetenschappen Biotechnische wetenschappen Boekhouden-informatica Sociaal en technische wetenschappen Verzorging

 

Studierichtingen in het 5de en het 6de jaar in het schooljaar 2024-2025:

DOMEIN

DERDE GRAAD
Finaliteit DOORSTROOM
(vanaf 01/09/2023 in het 5° jaar – vanaf 01/09/2024 ook in het 6° jaar)

DERDE GRAAD
Dubbele finaliteit
(doorstroom/arbeidsmarkt)(vanaf 01/09/2023 in het 5° jaar – vanaf 01/09/2024 ook in het 6° jaar)

DERDE GRAAD 
Finaliteit ARBEIDSMARKT
(vanaf 01/09/2023 in het 5° jaar – vanaf 01/09/2024 ook in het 6° jaar)
LAND EN TUINBOUW

Wetenschappen-wiskunde aso (domeinoverschrijdend)

Biotechnologische en chemische wetenschappen tso (domeingebonden)

Agrotechnieken plant tso (vanaf 2028) Plant en milieu bso (vanaf 2028)
ECONOMIE EN ORGANISATIE

Economie-moderne talen aso (domeinoverschrijdend)

Economie-wiskunde aso (domeinoverschrijdend)

Internationale handel en logistiek tso Onthaal, organisatie en sales bso

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

Humane wetenschappen aso (domeinoverschrijdend)

Gezondheidszorg tso Basiszorg en ondersteuning bso