Stedelijk Lyceum Waterbaan

secundair onderwijs

Inschrijven

INSCHRIJVINGEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2019-2020

 

INSCHRIJVINGEN EERSTE JAAR (zonder voorrang):

U kan uw kind enkel inschrijven via het centraal aanmeldingssysteem “Meld Je Aan Secundair”.  Voor schooljaar 2019-2020 is dit centraal aanmeldsysteem immers verplicht voor alle scholen in de regio Antwerpen.

Van vrijdag 15/03/2019 om 9u30 t.e.m. vrijdag 05/04/2019 om 17u Donderdag 02/05/2019 Van vrijdag 10/05/2019 om 9u30 t.e.m. vrijdag 04/06/2019 om 17u Afspraak maken:
Aanmelden voor het eerste jaar via Meld Je Aan. Je ontvangt het resultaat van Meld Je Aan. Je kan je met je ticket inschrijven in de toegewezen school. Enkel op afspraak! 

De toewijzingstickets vervallen op 4/06/2019.

Campus Waterbaan (aso-tso): 03 292 66 70

Campus Rochus (bso): 03 283 32 60

Start vrije inschrijfperiode 1° jaar (inschrijven indien er nog plaats is of op wachtlijst plaatsen): vrijdag 10/05/2019 om 9u30.

Hier vind je weldra een antwoord op al je vragen!

 

 

INSCHRIJVINGEN VOOR BROERS EN ZUSSEN/KINDEREN VAN PERSONEELSLEDEN: 

Kinderen met een broer of zus die al in onze school is ingeschreven of kinderen van personeelsleden die zich in onze school willen inschrijven, kunnen dat tijdens de voorrangsperiode.

Inschrijven broers/zussen voor het eerste leerjaar:

Van woensdag 13/02/2019 om 9u30 t.e.m. woensdag 27/02/2019 om 17u Maandag 11/03/2019 Van maandag 18/03/2019 om 9u30 t.e.m. vrijdag 05/04/2019 om 17u
Aanmelden voorrang broers/zussen en kinderen van personeel voor het eerste jaar via de Meld Je Aan-website. Je ontvangt het resultaat voorrangsgroepen van Meld Je Aan.

Je kan je met je ticket inschrijven in de toegewezen school. Dit kan enkel op afspraak! 

Indien de jongere niet ingeschreven is vóór 5/04/2019 zal zijn/haar voorrang en/of toewijzingsticket vervallen. 

Inschrijven broers/zussen voor het 2de tot en met het 6de jaar: van maandag 18/03/2019 om 9u30 t.e.m. vrijdag 05/04/2019 om 17u (enkel op afspraak).

Campus Waterbaan (aso-tso): 03 292 66 70

Campus Rochus (bso): 03 283 32 60

 

 

 

INSCHRIJVINGEN 2de TOT EN MET 6de JAAR (zonder voorrang):

Vanaf dinsdag 23 april 2019. Contacteer de school om een afspraak te maken.

 • Campus Waterbaan (aso en tso): 03 292 66 70
 • Campus Rochus (B-stroom en bso): 03 283 32 60

 

TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE:

Enkel op afspraak!

- 1 juli t.e.m. 3 juli 2019 van 10:00 tot 13:00u en van 14:00 tot 17:00u

- 26 augustus t.e.m. 30 augustus 2019 van 10:00 tot 13:00u en van 14:00 tot 17:00u

 • Campus Waterbaan (aso en tso): 03 292 66 70
 • Campus Rochus (B-stroom en bso): 03 283 32 60

Inschrijvingsmodaliteiten

1. Indien je je wil inschrijven op onze school:

 • maak je eerst een afspraak,

 • is de aanwezigheid van één van je ouders noodzakelijk indien je minderjarig bent,

 • verklaar je je akkoord met het pedagogisch project en het algemeen en intern reglement van onze school.

2. Volgende documenten moeten bij inschrijving worden voorgelegd:

 • 1ste jaar: het toegewezen Meld Je Aan Secundair-ticket
 • identiteitskaart
 • rijksregisternummer
 • Identificatie-etiket van de mutualiteit ("klevertje")
 • SIS-kaart
 • pasfoto
 • laatste rapport
 • het getuigschrift basisonderwijs of het bewijs/attest van het laatste leerjaar dat gevolgd werd in de vorige school
 • indien niet de Belgische nationaliteit: bewijs van inschrijving in vreemdelingenregister/wachtregister of een reispas
 • BASO-fiche (enkel voor leerlingen van Stedelijk Onderwijs Antwerpen)

3. Een inschrijving is pas definitief als het inschrijvingsdossier volledig is!

4. Alle informatie over inschrijvingen en de toelatingsvoorwaarden lees je op de website van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen.