Stedelijk Lyceum Waterbaan

secundair onderwijs

Leerlingenbegeleiding

foto you haven't lost your smile

Leerlingenbegeleiding


Je goed voelen is belangrijk om goed te leren en te studeren. Wacht niet te lang als je een probleem hebt, je kan steeds bij je leerkrachten of de leerlingenbegeleiders terecht!

-      Heb je een probleem met een van je medeleerlingen?
-      Word je gepest?
-      Vragen over je studiemotivatie…, zit je wel in de juiste studierichting?
-      Sleuren je tekorten je mee de dieperik in?
-      Gaat het thuis niet zo goed?
-      Heb je een dringende medische vraag?
-      Of wil je gewoon eens in vertrouwen praten?

De leerlingenbegeleider staat je met raad en daad bij, luistert, ondersteunt, bemiddelt, adviseert en verwijst je indien nodig door. Er wordt steeds (discreet indien nodig) naar een oplossing gezocht voor elke moeilijkheid, klein of groot!

 

CLB


Onze school werkt samen met het Stedelijk centrum voor leerlingenbegeleiding Antwerpen.

Ouders, leraren, directies, kinderen en jongeren kunnen er  terecht voor informatie, hulp en begeleiding i.v.m.:
- het leren en studeren;
- de onderwijsloopbaan;
- de preventieve gezondheidszorg;
- het psychisch en sociaal functioneren.

Het CLB werkt gratis, discreet en onafhankelijk. Alle personeelsleden moeten het beroepsgeheim respecteren.

Stedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding Antwerpen
Lange Gasthuisstraat 24
2000 ANTWERPEN
T 03 206 13 11
clb@so.antwerpen.be

 

Studiebegeleiding


Je hebt een beetje moeite met  Franse vervoegingen? Je begrijpt de lessen meetkunde niet zo goed?  Dan kan je bijwerklessen volgen!

Deze bijwerklessen bieden je de gelegenheid om een achterstand in te lopen of te werken aan je studiemethode. De leerkrachten kunnen je voor een bijwerkles aanduiden, maar je kan er zelf ook om vragen. Maar let op: wie niet oplet of niet meewerkt in de klas of zijn taken niet maakt heeft geen recht op bijwerkles. Een bijwerkles moet je verdienen!

De klassenraad, waarin alle leerkrachten van je klas, de CLB-begeleider en de directie zitten, volgt en bespreekt regelmatig je vorderingen, prestaties, je houding en je attitudes.

 

Leerstoornissen


Je hebt dyslexie, dyscalculie of een andere leerstoornis?

Als je een officieel erkend diagnostisch verslag kan  voorleggen bekijken we op welke manier  we je vaardigheden kunnen  verhogen en je beter leren omgaan met je probleem.
Je kan bijvoorbeeld je examens (indien je dat wenst) voor bepaalde vakken op een pc maken in een apart lokaal,  je kan begeleid worden bij het lezen en begrijpen van de examenvragen, je krijgt meer tijd om een een oefening of een examen op te lossen of mag je bij een test een rekenmachine gebruiken...