Stedelijk Lyceum Waterbaan

secundair onderwijs

Leerlingenbegeleiding

Leerlingenbegeleiding

Je goed voelen is belangrijk om goed te leren en te studeren. Wacht niet te lang als je een probleem hebt, je kan steeds bij je leerkrachten of de leerlingenbegeleiders terecht!

-      Heb je een probleem met een van je medeleerlingen?
-      Word je gepest?
-      Vragen over je studiemotivatie…, zit je wel in de juiste studierichting?
-      Sleuren je tekorten je mee de dieperik in?
-      Gaat het thuis niet zo goed?
-      Heb je een dringende medische vraag?
-      Of wil je gewoon eens in vertrouwen praten?

De leerlingenbegeleider staat je met raad en daad bij, luistert, ondersteunt, bemiddelt, adviseert en verwijst je indien nodig door. Er wordt steeds (discreet indien nodig) naar een oplossing gezocht voor elke moeilijkheid, klein of groot!

 

Studiebegeleiding

Je hebt een beetje moeite met  Franse vervoegingen? Je begrijpt de lessen meetkunde niet zo goed?  Dan kan je bijwerklessen volgen!

Deze bijwerklessen bieden je de gelegenheid om een achterstand in te lopen of te werken aan je studiemethode. De leerkrachten kunnen je voor een bijwerkles aanduiden, maar je kan er zelf ook om vragen. Maar let op: wie niet oplet of niet meewerkt in de klas of zijn taken niet maakt heeft geen recht op bijwerkles. Een bijwerkles moet je verdienen!

De klassenraad, waarin alle leerkrachten van je klas, de CLB-begeleider en de directie zitten, volgt en bespreekt regelmatig je vorderingen, prestaties, je houding en je attitudes.

 

Leerstoornissen

Je hebt dyslexie, dyscalculie of een andere leerstoornis?

Als je een officieel erkend diagnostisch verslag kan  voorleggen bekijken we op welke manier  we je vaardigheden kunnen  verhogen en je beter leren omgaan met je probleem.
Je kan bijvoorbeeld je examens (indien je dat wenst) voor bepaalde vakken op een pc maken in een apart lokaal,  je kan begeleid worden bij het lezen en begrijpen van de examenvragen, je krijgt meer tijd om een een oefening of een examen op te lossen of mag je bij een test een rekenmachine gebruiken...

 

CLB

Onze school werkt samen met het Stedelijk centrum voor leerlingenbegeleiding Antwerpen.

Ouders, leraren, directies, kinderen en jongeren kunnen er  terecht voor informatie, hulp en begeleiding i.v.m.:
- het leren en studeren;
- de onderwijsloopbaan;
- de preventieve gezondheidszorg;
- het psychisch en sociaal functioneren.

Het CLB werkt gratis, discreet en onafhankelijk. Alle personeelsleden moeten het beroepsgeheim respecteren.

Stedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding Antwerpen
Biekorfstraat 72
2060 ANTWERPEN
T 03 338 44 88
clb@so.antwerpen.be

 

CLB zet in op online ondersteuning van leerlingen en ouders tijdens de coronacrisis

Ondanks alle coronamaatregelen blijft elk Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) gegarandeerd bereikbaar, en er is meer: CLBch@t, het anonieme chatonthaal van de CLB-sector, wordt versterkt. Hiermee zet het CLB in op het ondersteunen van leerlingen en ouders.

Naast vragen die verband houden met het coronavirus, blijft CLBch@t ook vragen beantwoorden rond allerlei andere thema’s. Alle vragen over het welbevinden & de gezondheid van leerlingen zijn welkom, alsook vragen over de onderwijsloopbaan en het leren & studeren.  Tijdens de openingsuren zullen telkens 6 tot 7 chatmedewerkers beschikbaar zijn om vragen te beantwoorden en ondersteuning te bieden.

Leerlingen en ouders kunnen op CLBch@t terecht op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 14-21u.  Soms is er een wachtrij, maar in vergelijking met andere organisatoren van chathulp valt dit erg goed mee. De site is geschikt voor mobiel, tablet en pc.

Onze contactpersonen binnen CLB Antwerpen :

Liesbet Verpoten   |   gsm +32 471 67 74 35   |   liesbet.verpoten@so.antwerpen.be

Inge Dens   |   gsm +32 470 66 38 08   |   inge.dens@so.antwerpen.be

Stedelijk CLB Antwerpen

Biekorfstraat 72 - 2060 Antwerpen

T  + 32 3 33 44 88

www.stedelijkonderwijs.be/clb

 

Wat na het secundair onderwijs?

Binnenkort heb je je diploma secundair onderwijs op zak. Proficiat! Je zal een belangrijke keuze moeten maken: verder studeren of gaan werken. Gezien het ruime aanbod aan mogelijkheden, is het in de praktijk niet gemakkelijk kiezen. Er komt veel denkwerk bij kijken en je zal zelf acties moeten ondernemen. De leerlingenbegeleiding kan je hierbij op weg helpen.

Neem ook eens de brochures door, volg de online Youtube-infosessies of doe de gratis tests. Allemaal HIER te vinden!