Stedelijk Lyceum Waterbaan

secundair onderwijs

Lessentabellen 3e graad BSO

3e graad bso 

Over deze studierichting

Schrijf je in

Lessentabellen

BASISVORMING 5e jaar Verzorging 6e jaar Verzorging
Godsdienst/NCZedenleer 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Frans 2 2
PAV 5 5
SPECIFIEK    
Toegepaste biologie 1 1
Opvoedkunde 2 2
TV huishoudkunde 1 1
PV huishoudkunde 1 1
TV verzorging 3 3
PV verzorging 2 2
Expressie 1 1
Stage verzorging 8 8
Stage huishoudkunde 2 2
Stage opvoedkunde 2 2
TOTAAL 34 lesuren