Stedelijk Lyceum Waterbaan

secundair onderwijs

Lessentabellen 3e graad TSO

3e graad tso 

 

Over deze studierichting

Lessentabel

Schrijf je in

Over deze studierichting

Lessentabel

Schrijf je in

Over deze studierichting

Lessentabel

Schrijf je in

 

     

Lessentabellen

BASISVORMING 5e jaar Biotechnische wetenschappen 6e jaar Biotechnische wetenschappen 5e jaar Boekhouden-informatica 6e jaar Boekhouden-informatica

5e jaar Sociaal & technische wetenschappen 

6e jaar Sociaal & technische wetenschappen
Godsdienst/NCZedenleer 2 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1
Nederlands 2 2 2 2 2 2
Frans 2 2 2 2 2 2
Engels 2 2 2 2 2 2
Wiskunde 4 4 2 2 2 2
Geschiedenis 1 1 1 1 1 1
Biologie 2 2 - - - -
SPECIFIEK            
Wiskunde 1 1 2 2 - -
Chemische technieken 1 - - - - -
Biologie 1 1 - - - -
Biotechniek 6 6 - - - -
Fysica 2 2 - - - -
Chemie 2 2 - - - -
Toegepaste informatica - - 4 4 - -
Informatica 1 1     1 1
Toeg. economisch recht/ Internationale economie - - 1 1 - -
Boekhouden - - 4 4 - -
Toegepaste economie - - 2 - - -
Toeg. natuurwetenschappen - - - - 5 5
Opvoedkunde - - - - 3 3
TV HHK - - - - 3 3
PV HHK - - - - 4 2
Expressie - - - - 1 1
COMPLEMENTAIR            
SkillLab Sr (klik voor meer informatie) - 1 - 1 - 1
SkillLab Academisch schrijven (klik voor meer informatie) - 1 - 1 - 1
Wiskunde - - - - - 1
Frans 1 1 1 1 1 1
Nederlands 1 1 1 1 1 1
Toeg. economisch recht/ Internationale economie - - 1 1 - -
Boekhouden - - 2 - - -
Toegepaste economie - - - 2 - -
Duits - - 2 2 - -
Opvoedkunde project - - - - 1 -
Blokstage (1 maand) - 2 - 2 - 2
TOTAAL 34 lesuren 34 lesuren 34 lesuren