Stedelijk Lyceum Waterbaan

secundair onderwijs

Biotechnologische Wetenschappen

Over deze studierichting

2e graad - tso

In de studierichting Biotechnologische Wetenschappen krijg je een brede wetenschappelijke opvoeding.
De algemene vakken worden aangevuld met toegepaste wetenschapslessen waar je experimenteert in het labo, biologische ontwikkelingen bij plant en dier bestudeert en alle stappen in het proces van agrarische grondstof tot afgewerkt eindproduct ontdekt.

 

Je leert hoe de voedingsindustrie werkt, hoe grondstoffen worden verwerkt tot voedingsproducten. Je begrijpt het belang van voedselveiligheid en - controle. Je hebt inzicht in de verwerking van eten.

Gerelateerde opleidingen

Andere opleidingen die je mogelijk kunnen interesseren:

Biotechnische wetenschappen is een studierichting met een sterk pakket exacte wetenschappen (wiskunde, biologie, chemie en fysica) gekoppeld aan proefondervindelijk onderzoek in de planten- en dierenwereld.

In de richting biotechnische wetenschappen wordt aandacht besteed aan de studie van de levende materie en haar omgeving. Het hoofddoel is wetenschappelijke kennis verwerven rond actuele ecologische en biotechnologische thema’s. In deze studierichting komen land- en tuinbouw op een wetenschappelijke manier aan bod.

Ben je een theoretisch sterke leerling, ben je begaan met natuur en milieu en heb je een brede interesse voor het leven van plant, dier en mens? Dan is dit een geschikte richting voor jou!

 

3° jaar biotechnische wetenschappen

Er is geen specifieke vooropleiding vereist, maar je wetenschappelijke en wiskundige basis moet voldoende sterk zijn.

Fysica en chemie:

Voor de wetenschappen in het algemeen geldt, dat jehiervoor interesse moet hebben en een juiste werkhouding moet hebben in het labo. Je hebt voor chemie 1 uur en voor biotechniek nog enkele uren labo per week, dus ernst en op zijn minst de mogelijkheid om handigheid aan te leren zijn wel nodig.

Voor fysica en chemie loopt de leerstof praktisch gelijk met het 3° jaar in de richting wetenschappen.

Toegepaste biologie en biotechniek:

Voor deze vakken moet je redelijke hoeveelheden theorie kunnen verwerken.

Het niveau van het vak toegepaste biologie loopt gelijk met 3 aso, al zitten de thema's wat anders verdeeld. Naast de toegepaste biologie heb je nog 6 uur biotechniek. In het 3° jaar wordt er vooral rond het groeien van planten en alle factoren die dit beïnvloeden gewerkt.

Wiskunde:

Om vanuit het 2° jaar in 3 biotechnische wetenschappen te kunnen starten, moetje het 2° jaar beëindigen met een resultaat dat rond de 60 à 70% ligt en welke voortvloeit uit een redelijke kennis van de theorie, het toepassen van de belangrijkste rekentechnieken, alsook het beschikken over inzicht in het oplossen van problemen.

 

4° jaar biotechnische wetenschappen

Fysica en chemie:

In 4 biotechnische wetenschappen krijg je voor chemie ongeveer dezelfde leerstof als in het 4° jaar wetenschappen, maar je hebt een uurtje meer. Fysica wordt in twee uur gegeven, dus ook dat is vergelijkbaar met het pakket in het 4° jaar wetenschappen. In het derde uur chemie wordt geen extra leerstof gezien, maar wordt er praktisch in het labo gewerkt.

Toegepaste biologie en biotechniek:

Het niveau van toegepaste biologie loopt gelijk met biologie in 4 aso, al zitten de thema's wat anders verdeeld. Net als in het 3° jaar heb je naast toegepaste biologie nog 6 uur biotechniek. In dit vak werk je vooral rond virussen, bacteriën en voeding. Van de 6 uur werk je ongeveer 4 uur aan praktijk in het labo.

Wiskunde:

Voor een goede overgang van een richting uit 3 aso naar 4 biotechnische wetenschappen, moet je eindigen met een mooie voldoende voor wiskunde die voortvloeit uit een goede kennis van de rekentechnieken alsook inzicht in het oplossen van problemen. Heb je een richting met 4 uur wiskunde gevolgd dan is een minimum percentage van 60 à 70 wenselijk en voor een richting met 5 uur wiskunde een minimum percentage van 50 à 60. Uiteraard is dit louter indicatief en bekijken we dit leerling per leerling.

In 4 biotechnische wetenschappen volg je het programma wiskunde van 4 handel aangevuld met een programma uitbreidingsleerstof.

 

Wat is nu het grote verschil met de richting aso wetenschappen?

De pakketten van Frans, Engels, aardrijkskunde en geschiedenis zijn minder zwaar en deze vakken vullen dus ook minder lesuren in het volledige lessenrooster.

Lessentabel

 

Wat na biotechnische wetenschappen?

Als je kiest biotechnische wetenschappen in de 2° graad hebt gevolgd, dan zijn er in de derde graad nog mogelijkheden om naar een andere studierichting over te stappen zowel in tso als bso. Dit wil niet zeggen dat alle overschakelingen zomaar vlot haalbaar zijn. Informeer je goed of je gevolgde traject voldoende basis heeft voor de richting die je kiest.

Dit zijn de mogelijkheden binnen het studiegebied land- en tuinbouw in de derde graad:

Mogelijke beroepen: