Stedelijk Lyceum Waterbaan

secundair onderwijs

Overzicht studierichtingen

Studierichtingen: vernieuwde structuur

In 2019 startte er vanaf de eerste graad een nieuwe structuur van studierichtingen. Deze richtingen 'groeien' samen met de leerlingen door naar de 2e en 3e graad.

Vanaf 2023-2024 start de modernisering van de derde graad. Bekijk via deze link het studieaanbod van de vernieuwde 3e graad.

 

Studierichtingen: huidige structuur

(Klik op de linken in de tabellen voor de lessentabellen van de studierichting).

     
 

EERSTE GRAAD

EERSTE GRAAD

EERSTE JAAR

1A  STEAM/ArtLab (Project kunst en taal)

1B  Toepassingsgericht leren in clusters

TWEEDE JAAR

 2A - Moderne talen en wetenschappen 2A - Economie en organisatie 2A - Maatschappij
en welzijn
2A - STEM - technieken (agro- en biotechnieken)

2B

Optie: Maatschappij en welzijn / Economie en organisatie

       
DOMEIN

TWEEDE GRAAD
Finaliteit DOORSTROOM

(domeinoverschrijdend of domeingebonden)

TWEEDE GRAAD
Dubbele finaliteit

(doorstroom/arbeidsmarkt)

TWEEDE GRAAD
Finaliteit ARBEIDSMARKT

LAND EN TUINBOUW

Natuurwetenschappen (domeinoverschrijdend)

Biotechnologische wetenschappen (domeingebonden)

  Plant, dier en milieu (in de toekomst)

ECONOMIE EN
ORGANISATIE

Economische wetenschappen (domeinoverschrijdend) Bedrijf en organisatie Organisatie en logistiek

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

Humane wetenschappen (domeinoverschrijdend)

 

NIEUW!!!  Maatschappij- en welzijnswetenschappen (domeingebonden) 

Maatschappij en welzijn Zorg en welzijn
       
 

DERDE GRAAD - ASO

DERDE GRAAD - TSO

DERDE GRAAD - BSO

VIJFDE JAAR (t.e.m. schooljaar 2022/2023)

ZESDE JAAR (t.e.m. schooljaar 2023/2024)

Wetenschappen-wiskunde 

Economie-wiskunde

Economie-moderne talen

Humane wetenschappen Biotechnische wetenschappen Boekhouden-informatica Sociaal en technische wetenschappen Verzorging

ZEVENDE JAAR

           

Kinderzorg

Zorgkunde

Zorgkundige DUAAL

Kinderbegeleider DUAAL