Stedelijk Lyceum Waterbaan

secundair onderwijs

Overzicht studierichtingen

Studierichtingen: vernieuwde structuur

In 2019 startte er vanaf de eerste graad een nieuwe structuur van studierichtingen. Deze richtingen 'groeien' samen met de leerlingen door naar de 2e en 3e graad. In schooljaar 2021-2022 groeit de structuur door naar het 3de jaar.

Vanaf 2023-2024 start de modernisering van de derde graad. Deze studierichtingen (*) willen wij dan graag aanbieden. Ons definitieve studieaanbod van de vernieuwde 3e graad maken wij bekend in het voorjaar van 2023.

(Klik op de linken in de tabellen voor de lessentabellen van de studierichting).

 

 

CAMPUS WATERBAAN

CAMPUS ROCHUS

     
 

EERSTE GRAAD

EERSTE GRAAD

EERSTE JAAR

1A  STEAM/ArtLab (Project kunst en taal)

1B  Toepassingsgericht leren in clusters

TWEEDE JAAR

 2A - Moderne talen en wetenschappen 2A - Economie en organisatie 2A - Maatschappij
en welzijn
2A - STEM - technieken 2B - Kunst en creatie 2B - Maatschappij en welzijn 2B - Economie en organisatie
       
DOMEIN

TWEEDE GRAAD
Finaliteit DOORSTROOM

(domeinoverschrijdend of domeingebonden)

(vanaf 01/09/2021 in het 3e jaar - vanaf 01/09/2022 in het 4e jaar)

TWEEDE GRAAD
Dubbele finaliteit

(doorstroom/arbeidsmarkt)

(vanaf 01/09/2021 in het 3e jaar - vanaf 01/09/2022 in het 4e jaar)

TWEEDE GRAAD
Finaliteit ARBEIDSMARKT

 

(vanaf 01/09/2021 in het 3e jaar - vanaf 01/09/2022 in het 4e jaar)

LAND EN TUINBOUW

Natuurwetenschappen (domeinoverschrijdend)

Biotechnische wetenschappen (domeingebonden)

  Plant, dier en milieu (in de toekomst)

ECONOMIE EN
ORGANISATIE

Economische wetenschappen (domeinoverschrijdend) Bedrijf en organisatie Organisatie en logistiek

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

Humane wetenschappen (domeinoverschrijdend)

 

NIEUW!!!  Maatschappij- en welzijnswetenschappen (domeingebonden) 

Maatschappij en welzijn Verzorging en welzijn
       
DOMEIN

DERDE GRAAD
Finaliteit DOORSTROOM
(domeingebonden)
(vanaf 01/09/2023)

DERDE GRAAD
Dubbele finaliteit
(doorstroom/arbeidsmarkt)
(vanaf 01/09/2023)

DERDE GRAAD 
Finaliteit ARBEIDSMARKT
(vanaf 01/09/2023)
LAND EN TUINBOUW

Wetenschappen-wiskunde* (domeinoverschrijdend)

Biotechnologische en chemische wetenschappen* (domeingebonden)

  Plant en milieu*
ECONOMIE EN ORGANISATIE

Economie-wiskunde* (domeinoverschrijdend)

Economie-moderne talen* (domeinoverschrijdend)

Internationale handel en logistiek* Logistiek*

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

Humane wetenschappen* (domeinoverschrijdend) Gezondheidszorg* Verzorging*

 

Studierichtingen: huidige structuur

In schooljaar 2021-2022 zal de huidige structuur nog van toepassing zijn vanaf het 4de jaar. In de daaropvolgende jaren eindigt deze structuur per studiejaar.

 

 

CAMPUS WATERBAAN

CAMPUS ROCHUS

     
 

TWEEDE GRAAD - ASO

TWEEDE GRAAD - TSO

TWEEDE GRAAD - BSO

VIERDE JAAR (t.e.m. schooljaar 2021/2022)

Wetenschappen

Economie-wiskunde

Economie-moderne talen

Humane wetenschappen Biotechnische wetenschappen Handel Sociaal & technische wetenschappen Verzorging-voeding
       
 

DERDE GRAAD - ASO

DERDE GRAAD - TSO

DERDE GRAAD - BSO

VIJFDE JAAR (t.e.m. schooljaar 2022/2023)

ZESDE JAAR (t.e.m. schooljaar 2023/2024)

Wetenschappen-wiskunde 

Economie-wiskunde

Economie-moderne talen

Humane wetenschappen Biotechnische wetenschappen Boekhouden-informatica Sociaal en technische wetenschappen Verzorging

ZEVENDE JAAR

           

Kinderzorg

Zorgkunde

Zorgkundige DUAAL

Kinderbegeleider DUAAL