Stedelijk Lyceum Waterbaan

secundair onderwijs

Nieuwe studierichting!

Maatschappij- en welzijnswetenschappen

Ben je geboeid door de mens en zijn gedrag, de samenleving en de actualiteit? Wil je je graag verdiepen in filosofie, sociologie en psychologie? Dan is Maatschappij- en Welzijnswetenschappen de ideale keuze. Je krijgt veel theorie, maar je legt ook de verbanden naar de samenleving. Je leert nadenken over wie we zijn, over goed en kwaad, de zin van het leven.

 

Wat leer je?

✓ Brede algemene vorming

✓ Inleiding tot

  • filosofie: filosofie over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven; begrippen, stromingen en visies
  • sociologie en psychologie: theorie en wetenschappelijke begrippen, verbanden zien in de samenleving, bij de mens en zijn gedrag, persoonlijkheidsvorming, communicatie en sociaal gedrag; begrippen, kenmerken van de hedendaagse samenleving, domeinen van ontwikkeling, sociaal gedrag, persoonlijkheid, communicatiekaders

✓ Theoretische en abstracte leerinhouden verwerken (met een link naar psychologie, pedagogie, sociologie, filosofie en natuurwetenschappen)

✓ Versterken van je communicatieve vaardigheden

✓ Kritisch omgaan met informatie en maatschappelijke verschijnselen

 

Wat is het verschil tussen Maatschappij en Welzijn en Maatschappij- en Welzijnswetenschappen?

In beide richtingen focus je op de mens en de samenleving.

In de richting Maatschappij en Welzijn krijg je meer praktijk. Je focust op zorgkundige en verzorgende taken. De wetenschappelijke component bekijk je vooral van een toegepaste invalshoek. Na de 3de graad kan je kiezen of je meteen gaat werken, of nog verder studeert.

In de richting Maatschappij- en Welzijnswetenschappen krijg je meer theorie, en bv. ook vakken als filosofie en sociale wetenschappen. De richting bereidt je voor op hogere studies. Je kan nadien dus niet meteen gaan werken.

 

vrijdag 23 april 2021