Stedelijk Lyceum Waterbaan

secundair onderwijs

Schoolreglement

Jouw tijd, jouw keuze en onze regels!

In het reglement van de school leggen we je uit hoe het allemaal bij ons werkt. We geven je er een antwoord op al je vragen over de rechten en plichten van jou of je kind. Deze afspraken maken een vlotte samenwerking mogelijk. Klik hier om het schoolreglement te lezen (pfd): Schoolreglement Stedelijk Lyceum Waterbaan

Campus Rochus heeft naast het algemeen schoolreglement een specifiek sanctiebeleid.