Stedelijk Lyceum Waterbaan

secundair onderwijs

Dagindeling

lesuren

Als je tijdens de middagpauze bijwerklessen of inhaaltoetsen hebt, blijf je dan ook op school eten.

Campus Waterbaan: als je te laat bentĀ gebruik je de ingang in de Waterbaan.