Stedelijk Lyceum Zuid

secundair onderwijs

2B - STEM-Technieken

Over deze studierichting

1e graad - B-stroom

'STEM-Technieken' Is een gepaste opleiding voor wie interesse heeft in mechanica, technieken en elektriciteit of aan de slag wil met hout of metaal.

STEM = Science, Technology, Engineering, Mathematics

  • Heb jij interesse in de wereld van techniek en wil je leren werken met verschillende materialen?
  • Je bent handig en wil leren werken met verschillende gereedschappen.
  • Bij een probleem ga jij op zoek naar de oplossing door dingen te onderzoeken, uit elkaar te halen en te herstellen.
  • Je leert constructies en producten maken.
  • Je leert installaties bedienen.
  • Je leert informatie- en communicatietechnologie (ICT) gebruiken.
  • Je ontdekt waar STEM belangrijk is, bijvoorbeeld ICT.

 

Heb je geen getuigschrift van de lagere school? Dan ga je naar de B-stroom van de eerste graad.

In de B-stroom van het 2e jaar krijg je 20 uur basisvorming, is er 2 uur tijd voor differentiatie (verdieping en extra ondersteuning) en zijn er 10 uren waarin dieper wordt ingegaan op de optie die jij koos.
De scholen van het Stedelijk Lyceum bieden verschillende opties aan. Deze opties sluiten vaak aan bij de studierichtingen die ze in de 2e en 3e graad aanbieden. Je kan dus in het 2e jaar al eens proeven van wat een bepaalde studierichting precies inhoudt.

2N Beroepsvoorbereidend leerjaar Elektriciteit - Metaal

In dit leerjaar worden de leerlingen voorbereid op hun eigenlijke beroepskeuze. Tijdens de verschillende praktijkvakken krijgen de leerlingen een initiatie in de volgende disciplines: elektriciteit en metaal (zie lessenrooster).
Na dit jaar kunnen ze dan voor zichzelf uitmaken in welke beroepstak ze het handigst zijn of waarin ze het meest geïnteresseerd zijn.

Alhoewel de nadruk op de praktijk ligt, worden er ook nog theoretische vakken gegeven onder de vorm van Project Algemene Vorming (PAV). Het niveau van de leerstof en het tempo zijn aangepast aan de leerlingen.

Door middel van een sterk doorgedreven trajectbegeleiding, studie(keuze)begeleiding kunnen de leerlingen "proeven" van de verschillende beroepenvelden, zodat ze uiteindelijk op het einde van het schooljaar de juiste studiekeuze kunnen maken.

 

Gerelateerde opleidingen