Stedelijk Lyceum Zuid

secundair onderwijs

Auto

Over deze studierichting

3e graad - bso

Je leert door proeven en metingen de werking van de auto-onderdelen beter kennen. Deze onderwerpen komen aan bod:

  • onderhoudsbeurten, monteren en demonteren, de motor afstellen
  • het onderstel en de elektrische installaties herstellen, afstellen en controleren.
  • voorwieluitlijning, lastechnieken en de uitlijning van de stuurinrichting.

    Je leert rekening houden met de veiligheidsvoorschriften, kosten berekenen en met de klant spreken. Je gaat op stage.

Studiegebied Auto
Wat Je krijgt een praktische opleiding om als technicus te kunnen werken aan personenwagens, bestelwagens, vrachtwagens,...
Omdat de auto vandaag een verzameling geworden is van allerlei snufjes en nieuwe technieken, is het theoretische gedeelte van de opleiding niet te onderschatten. Je leert werken met schema’s en tekeningen en maakt kennis met alle onderdelen en hun werking. De verschillende brandstofsystemen komen vanzelfsprekend ook aan bod evenals het elektrische gedeelte van een wagen.

In de praktijk leer je stilaan zelfstandig werken via werkopdrachten die aansluiten bij de technische vakken .

Waarom Je hebt belangstelling voor een praktisch gerichte opleiding.
Het werken aan auto's trekt je aan.
Beroepen (Hulp)mecanicien in garages, hersteller van motorfietsen, land- en tuinbouwmachines, monteur van motoren, onderhoud van het wagenpark in transportfirma’s, vrachtwagenverhuurbedrijven, grote fabrieken, De Lijn
Verder studeren Zevende jaren BSO in het studiegebied Auto

Belangrijke vakken
auto

Auto

Olieverversen

Algemene vakken

Het pakket algemene vakken is beperkt. In heel wat scholen worden de vakken Nederlands en maatschappelijke vorming aangeboden in een totaalpakket als PAV (= project algemene vakken). 
De leerstof wordt vooral in thema's aangeboden.


Realisaties auto
In de technische en praktijkvakken gaat het om een totaalpakket van minimum 22 lestijden 'realisaties auto'. Dat is een samenspel van praktijk, technologie en technisch tekenen. ICT-toepassingen krijgen een speciale plaats, zoals bv. opzoeken van informatie over materialen en uitvoeringstechnieken, leren werken met eenvoudige rekenbladen voor kostprijsberekening …

In realisaties auto krijgen de leerlingen een ruim inzicht in de werking van de wagen, leren ze juiste diagnoses stellen bij defecten en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

Volgende onderwerpen komen aan bod:

  • de mechanische energieomzetting in voertuigen en onderdelen;
  • de elektrische voorzieningen in auto’s en de manier waarop elektrische energie wordt aangewend en verdeeld;
  • het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden met aandacht voor de veiligheidsvoorzieningen, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en de voorschriften op het vlak van gezondheid, hygiëne, milieu en ergonomie;
  • het leren begroten en opmaken van de kostprijs van onderhoudswerkzaamheden en de communicatie hierover met de klant;
  • het voorbereiden en uitvoeren van elektrische onderhoudswerkzaamheden volgens vastgelegde criteria;
Heel wat kennis wordt aangebracht en ingeoefend in een garagesituatie (werkplaats van de school).
De
stages zijn een extra voorbereiding op de reële werksituatie.

 

Gerelateerde opleidingen

Andere opleidingen die je mogelijk kunnen interesseren: