Stedelijk Lyceum Zuid

secundair onderwijs

Basismechanica

Over deze studierichting

2e graad - bso

De tweede graad Basismechanica is een zeer praktische beroepsopleiding met weinig algemene vakken. Je oefent basistechnieken zoals boren, zagen, draaien en slijpen. Ook vaardigheden die meer handigheid vragen, worden getraind. Je leert gereedschappen en machines kennen en onderhouden. Je leert je informeren, tekeningen van installaties lezen en zelf plannen op schaal tekenen.

Studiegebied Mechanica - Elektriciteit
Wat Je maakt kennis met materialen en gereedschappen eigen aan het vak.
Je leert een groot aantal basistechnieken zoals lassen, solderen, plooien, snijden ...
  • In de technische vakken bestudeer je de principes van de mechanica en de verschillende soorten materialen (staal, aluminium ...).
  • In de lessen praktijk maak je met hand- en machinewerk allerlei werkstukken.
  • Tevens maak je zowel in de theorie- als in de praktijklessen kennis met elektriciteit.
Waarom Je hebt belangstelling in auto's en/of koeling en warmte en/of machines.
Je kiest voor een polyvalente richting. Techniek en praktijk schrikken je niet af.
Beroepen (Hulp)mecanicien in garages, carrosserie- of constructiewerkplaatsen, carrosseriehersteller, ..
Verder studeren Derde graad BSO, Carrosserie, Autotechniek, Centraleverwarming en sanitaire installaties,...
Belangrijke vakken
Lassen
Vijlen

Algemene vakken
Dit pakket is beperkt. In heel wat scholen worden de vakken Nederlands, wiskunde en maatschappelijke vorming aangeboden in een totaalpakket als PAV (= project algemene vakken). De leerstof wordt vooral in thema's aangeboden.

Technische vakken/praktijkvakken
Specifiek voor basismechanica BSO is dat de school verschillende (combinaties van) vormingscomponenten kan aanbieden: auto, koeling en warmte, machines. Dat maakt de studierichting zeer uitgebreid zodat leerlingen goed voorbereid zijn op het ruime aanbod van studierichtingen in de derde graad.De elementaire praktische basistechnieken en -handelingen van het bankwerk, het boren, het zagen, het draaien en het slijpen worden aangeleerd en ingeoefend. Er gaat ook veel aandacht naar vaardigheden die meer handigheid en ervaring vereisen: lassen, plaatbewerking, plooien, sanitair.

Je krijgt inzicht in (Electro)mechanica en in eenvoudige elektrische installaties.

Je maakt kennis met vaak gebruikte gereedschappen en werktuigmachines. Ze leren de instrumenten correct gebruiken en onderhouden.