Stedelijk Lyceum Zuid

secundair onderwijs

Bouw

Over deze studierichting

2e graad - bso

OPGELET: deze opleiding is in afbouw vanaf 30 juni 2015!
De leerlingen die de opleiding startten in het schooljaar 2014-2015 krijgen de kans deze af te maken op het Stedelijk Lyceum Zuid. Nieuwe leerlingen voor schooljaar 2015-2016 worden doorverwezen naar Werkend Leren Antwerpen (deeltijds beroepsonderwijs).

 

Bouw is een zeer praktische studierichting met weinig algemene vakken.
Je leert:

 • eenvoudige bouwopdrachten begrijpen en correct uitvoeren terwijl je de veiligheidsvoorschriften volgt.
 • eenvoudige bouwconstructies of onderdelen van halfsteense of steense muren metselen.
 • spouwmuren, volle funderingsmuren en rechte muren met raam- en deuropeningen metselen.
 • bouwplannen lezen, uitmeten, tekenen en bepalen welke werkmethode je het best volgt.
 • grondsoorten herkennen, manueel graven, zand- en cementmengsels samenstellen, aanbrengen en verdichten.
 • gereedschappen correct gebruiken en onderhouden.
 • berekenen hoeveel materieel je nodig zal hebben voor een opdracht en hoeveel het zal kosten.
Studiegebied Bouw - Ruwbouw
Wat De studierichting ruwbouw is een opleiding die de basis vormt van de meeste beroepen in de ruwbouwsector. Volgende praktische handelingen leer je in deze richting: metselen, bekisten, ijzervlechten, voegen, plaatsen van rioleringen, enz.
Deze praktijklessen worden ondersteund door theorielessen waarin alle mogelijke problemen worden besproken en opgelost. De theorie is opgesplitst in volgende vakken: Technisch tekenen, Materialenleer, Constructieleer, Restauratiemethoden,  Bestekrekenen, Topografie, Veiligheid, Bouwplaatsorganisatie, Bouwplaatsmachines en Bouwwetgeving.
Waarom Als je een afwisselende en boeiende job wil, moet je zeker kiezen voor de studierichting ruwbouw. Een grote werkzekerheid met reële doorgroeimogelijkheden behoren na het behalen van uw diploma zeker tot de mogelijkheden. Met dit diploma kan je terecht in de woningbouw, industriebouw, wegenbouw, burgerlijke bouwkunde.
Beroepen Metselaar, vloerder, bekister, ijzervlechter, stellingbouwer,...
Verder studeren bedrijfsvloeren, decoratie - restauratie , wegenbouwmachines, mechanische en hydraulische kranen, restauratie - renovatie bouw, dakwerken,...
Belangrijke vakken
Mortel maken
Afval sorteren

Algemene vakken
Het pakket algemene vakken is beperkt In heel wat scholen worden de vakken Nederlands en maatschappelijke vorming aangeboden in een totaalpakket als PAV (= project algemene vakken). 
De leerstof wordt vooral in thema's aangeboden.

Realisaties bouw
In de technische en praktijkvakken gaat het om een totaalpakket van minimum 22 lestijden realisaties bouw. Het bevat zowel praktijk, technologie als technisch tekenen. computertoepassingen krijgen een speciale plaats, zoals opzoeken van informatie over materialen en uitvoeringstechnieken, gebruiken van tekenprogramma’s, leren werken met eenvoudige rekenbladen voor kostprijsberekening.
De onderwerpen die in realisaties bouw aan bod komen, zijn gegroepeerd en logisch gerangschikt:

 • voorafgaand aan de bouw: de specifieke verantwoordelijkheden en taken van de leden van het bouwteam;
 • grond-, funderings- en rioleringswerkzaamheden;
 • kruipruimten en kelders;
 • opgaand metselwerk, gevelwerk en muuropeningen;
 • overspanningen, ondersteuningen en vloerconstructies;
 • dakdoorbrekingen;
 • trappen in steenachtig materiaal ...

Heel wat kennis wordt aangeleerd en ingeoefend in de werkplaats van de school.
De
stages zijn een extra voorbereiding op de echte werksituatie.

 

Gerelateerde opleidingen

Andere opleidingen die je mogelijk kunnen interesseren: