Stedelijk Lyceum Zuid

secundair onderwijs

Centrale Verwarming en Sanitaire Installaties

Over deze studierichting

2e graad - bso
3e graad - bso

Je wordt opgeleid tot een bekwame loodgieter en installateur van centrale verwarming. Je hebt weinig algemene vakken en vooral praktijklessen. Via de stage doe je nuttige ervaring op en leer je je toekomstige werksituatie kennen. Je leert:

  • technische tekeningen en schema’s begrijpen.
  • inzicht krijgen in de kenmerken, de functie en de werking van verschillende centrale verwarmingsinstallaties.
  • over dakbedekking, warmteleer, verschillende materialen en onderhoudswerkzaamheden.
  • over elektrotechniek, regeltechniek en toegepaste elektronica, omdat veel sanitaire en verwarmingsapparaten elektrisch worden gevoed.
  • sanitair plaatsen, centrale verwarming installeren en herstellen, autogeenlassen en elektrisch vlambooglassen.
  • verschillende toestellen en gereedschappen kennen, de computer gebruiken bij vereenvoudigd boekhouden en de kosten berekenen.

Ook kwaliteitszorg, veiligheid, milieu en hygiëne komen aan bod.

Studiegebied Studiegebied Koeling en warmte
Wat Jij zorgt dat mensen het altijd aangenaam warm hebben in huis. Je monteert, onderhoudt, herstelt en vervangt installaties voor centrale verwarming. Radiatoren plaatsen is voor jou geen probleem meer.
Je sluit ook verwarmingsketels en brandstoftanks aan, je legt probleemloos leidingen en je brengt isolatiemateriaal aan. De studierichting bestaat uit 2 opleidingen die nauw met elkaar verbonden zijn: de opleiding sanitair installateur en de opleiding installateur centrale verwarming. Je start met een gezamenlijke opleiding in de tweede graad. Hier maak je kennis met materialen en gereedschappen eigen aan het vak.
Je leert een groot aantal basistechnieken zoals lassen, solderen, plooien, snijden, e.a. Aan de hand van eenvoudige oefeningen oefen je deze technieken in en doe je ervaring op. Deze ervaring heb je nodig om in de derde graad gecombineerde opdrachten uit te voeren die op hun degelijkheid zullen worden getest.
Je bent pas een geschoold vakman wanneer je ook over de nodige theoretische kennis beschikt.
Die vergaar je aan de hand van handboeken en cursussen  in samenwerking met het FVB
Waarom Je wil aan de slag bij een sanitair installateur, centrale verwarmingsinstallateur of in een bedrijf dat een combinatie is van beide. Je werkt graag zelfstandig en je wil vrijheid in planning en uitvoering. Je streeft naar contacten met particuliere klanten die je waarderen als "vakman" dan is deze opleiding iets voor jou.
Beroepen Installateur centrale verwarming, installateur sanitaire installaties, buizenfilter, installateur van brandbeveiligingssystemen, loodgieter, installateur verwarmingstoestellen, installateur metalen dakbedekkingen,..
Verder studeren klimaatbeheersing-airco,  koeltechnische installaties,  verwarmingsinstallaties, industriële koeltechnieken*, industriële onderhoudstechnicus* (* mits bezit van getuigschrift S.O)
Belangrijke vakken
Aansluiten sifon
draadsnijden

Algemene vakken
Het pakket algemene vakken is beperkt. In heel wat scholen worden de vakken Nederlands en maatschappelijke vorming aangeboden in een totaalpakket als PAV (= project algemene vakken). 
De leerstof wordt vooral in thema's aangeboden.

Technische en praktijkvakken
In de technische en praktijkvakken gaat het om een totaalpakket van minimum 22 lestijden realisaties centrale verwarming en sanitaire installaties. Dat betekent dat de theorie zoveel mogelijk gegeven wordt in directe aansluiting met de praktijk. ICT-toepassingen krijgen een speciale plaats, zoals bv. opzoeken van informatie rond materialen, gebruiken van programma’s voor tekeningen en schema’s, leren werken met eenvoudige rekenbladen voor kostprijsberekening.

Om het beroep van loodgieter of installateur centrale verwarming deskundig te kunnen uitoefenen, wordt in de opleiding aandacht besteed aan:

  • de kenmerken, functie en werking van de verschillende installaties;
  • alle installatie- en onderhoudswerkzaamheden (nieuwbouw, onderhoud van bestaande installaties …);
  • de diverse leidingen, materialen (ook kunststoffen) en gereedschappen;
  • eventueel uitgebreid met: plaatbewerkingen, verbindingstechnieken, elektrische werkzaamheden, gasinstallaties, werkzaamheden aan metalen daken …
De stage zorgt voor nuttige ervaring op de werkvloer.