Stedelijk Lyceum Zuid

secundair onderwijs

Elektrische Installaties

Over deze studierichting

2e graad - bso3e graad - bso

Dit is een praktische opleiding, je krijgt eerder weinig algemene vorming. Je leert:

  • de materialen en (onderdelen van) toestellen, die door de elektricien gebruikt worden, kennen en correct gebruiken.
  • een aantal technieken toepassen met aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu tijdens de opdrachten.
  • elektrische installatie in een nieuwe woning installeren of een bestaande installatie renoveren.
  • de belangrijkste symbolen die gebruikt worden in elektrische schema’s kennen, tekenen en begrijpen.
  • fouten in elektrische schema’s opzoeken.
  • draad trekken, kabels plaatsen, elektrische storingen oplossen en toestellen (videofoon, deurbel, parlofoon, dimmers) aansluiten.

Naast deze eenvoudige elektrische installaties wordt de basis gelegd om later te kunnen werken aan meer ingewikkelde residentiële en/of industriële elektrische installaties.

Studiegebied Mechanica - Elektriciteit
Wat Als je afstudeert in de richting elektrische installaties dan ben je een vakman die met behulp  van schema’s elektrische huishoudelijke en industriële installaties kan uitvoeren.
Na het 4de leerjaar zal je zelfs al een volledige elektrische huisinstallatie kunnen opbouwen.
In 5 en 6 ligt de nadruk meer op de montage en opbouw van motorschakelingen en industriële toepassingen. Tijdens de lessen elektriciteit worden het hoe en waarom van stroom en spanning duidelijk. Je leert ook, zowel op papier als met behulp van de computer, elektrische schema’s tekenen.
De klemtoon van je opleiding ligt vooral op het doen, daarom breng je ook de meeste tijd in de praktijkklassen door. Zowel thuis als in de industrie is elektriciteit gewoon niet meer weg te denken.
De energie komt echter niet vanzelf in het stopcontact of aan de lamp, hierachter zit een heel netwerk van draden, beveiligingen schakelaars enz…
Waarom Heb je interesse in techniek?
Steek je graag de handen uit de mouwen, kan je je hersenen gebruiken en wil je werkzekerheid na je studies? Dan is de studierichting elektrische installaties misschien wel iets voor jou.
Mogelijk ben jij morgen dan wel de man, of vrouw die dit alles in een handomdraai voor elkaar krijgt.
Beroepen Zelfstandig elektricien, technicus voor onderhouds- en herstellingswerken, installatiemonteur, bedradingsmonteur, huishoudelijke installaties ,domoticahersteller, elektricien huishoudapparaten, industrieel elektricien, technicus electro-pneumatica,...
Verder studeren fotolassen, technicus electro-hydraulica, composietverwerking, computergestuurde werktuigmachines, industrieel onderhoud, industriële elektriciteit,..

Belangrijke vakken

kableren verdeelkast


Uitmeten


Kableren


Aansluiten


 

Algemene vakken

Het pakket algemene vakken is beperkt In heel wat scholen worden de vakken Nederlands en maatschappelijke vorming aangeboden in een totaalpakket als PAV (= project algemene vakken). 
De leerstof wordt vooral in thema's aangeboden.


Elektriciteit en labo
Volgende onderwerpen komen in elektriciteit en lab aan bod: het magnetisme, het elektromagnetisme, beweegbare stroomvoerende geleiders geplaatst in magnetische velden, inductieverschijnselen, eenfasige wisselstroom, driefasennetten, draaistroommotoren.
In het lab leren de leerlingen omgaan met verschillende meettoestellen.
Zij leren schema’s vertalen naar PLC-programma’s en eenvoudige sturingen zelfstandig automatiseren.


Uitvoeringsmethoden
Mogelijke inhouden zijn: residentiële en industriële verlichting, comfort- en communicatieschakelingen, residentiële en industriële elektrische verwarming, opwekken, transporteren en verdelen van elektrische energie, componenten voor industriële installaties, industriële schakel- en verdeelborden, motoren en motorsturingen, pneumatica, programmeerbare logische sturingen.


Realisaties elektriciteit
In realisaties elektriciteit worden de theoretische inhouden van het vak uitvoeringsmethoden omgezet in praktijk. De leerling moet in staat zijn verschillende soorten verlichting, schakelingen, elektrische verwarming, motoren en motorsturingen, logische sturingen te plaatsen en aan te sluiten.
Ze leren ook fouten opsporen en herstellingen uitvoeren.


Uitvoeringstechnieken en praktijk
De leerlingen worden vertrouwd gemaakt met de voorstelling van elektrische installaties door middel van aangenomen tekens. Ze leren de belangrijkste symbolen en verklarende schema’s van een huisinstallatie tekenen en herkennen. Het komt er echter niet enkel op aan te tekenen, ook het schemalezen en schemaonderdelen laten toe het ene schema in een ander om te zetten en fouten in schema’s op te zoeken.

Materialenleer, de onderdelen en de apparaten die door de elektricien gebruikt worden, komen aan bod.
De leerlingen leren hoe de elektricien met die materialen - aan de hand van richtlijnen en schema’s - installaties kan bouwen.

In de tweede graad staat de gewone huishoudelijke installatie centraal. Alle mogelijke lichtschakelingen, stopcontacten, bedrading van verdeelkasten, aansluitingen van toestellen komen aan bod.

In de praktijk zit ook het verwerken en aanleggen van draden, kabels en buizen.
Men leert de gereedschappen die voor de installaties nodig zijn efficiënt gebruiken.


De stages zijn een extra voorbereiding op de reële werksituatie

 

Gerelateerde opleidingen

Andere opleidingen die je mogelijk kunnen interesseren: