Stedelijk Lyceum Zuid

secundair onderwijs

Schooluren

Het contact met de ouders is van zeer groot belang voor onze school.
Wij doen er dan ook alles aan om de ouders zoveel mogelijk bij het schoolse gebeuren te betrekken.
Verder staan directie, het secretariaat, de leerlingenbegeleiders en de leerkrachten in voor een permanente opvolging van de leerlingen en het grondig informeren van de ouders.

 

Schooluren    
Voormiddag van tot
1ste lesuur
2de lesuur
08.10u
09.00u
09.00u
09.50u
recreatie = speeltijd 09.50u 10.05u
3de lesuur
4de lesuur
10.05u
10.55u
10.55u
11.45u
middagpauze 11.45u 12.50u
5de lesuur
6de lesuur
12.50u
13.40u
13.40u
14.30u
recreatie = speeltijd 14.30u 14.45u
7de lesuur
8ste lesuur
14.45u
15.35u
15.35u
16.25u