Studio Dynamo

kleuter- en lagere school

Studio Dynamo

Troeven

  • We doen aan bewegend leren
  • Een gerenoveerd schoolgebouw vol grote ruimtes
  • We streven naar maximale ontwikkelingskansen voor elk kind
  • Een warm contact met de ouders
  • Spelenderwijs talenten ontwikkelen
  • Sociale vaardigheden staan centraal
  • Middenin een creatieve en ondernemende buurt

Wij kozen voor Studio Dynamo omwille van de warme sfeer en de fijne samenwerking met het team.

Regina Kondo
Mama van Isabelle en Cecilia

Onze kleuters krijgen elke dag een uur beweging met de nadruk op muziek en dans.

Sally Talboom
Kleuterjuf instapklas
Sally Talboom, kleuterjuf in Stedelijke Kleuterschool Studio Dynamo

Vacatures

deeltijds, 29u per week
De Tandem
deeltijds, 17u per week
Het Talent