Studio Dynamo

kleuter- en lagere school

Studio Dynamo

Troeven

  • Beweging als rode draad
  • Bodymap
  • Creatieve school
  • Materialen en gebouw afgestemd op de visie
  • Individuele aanpak
  • Professionele ondersteuning op vlak van bewegingsleer en theater
  • Thema's en projecten

Contact

Onze kleuters krijgen elke dag een uur beweging met de nadruk op muziek en dans

Sally Talboom
Kleuterjuf 1ste kleuterklas
Sally Talboom, kleuterjuf in Stedelijke Kleuterschool Studio Dynamo

Als school zoomen wij in op beweging. 

Marleen De Maeyer
Directeur