Degradatie

De illusie leeft dat bepaalde objecten de armoede cirkel zouden kunnen doorbreken. Dit boeide ons om mee aan de slag te gaan en te werken rond de toegankelijkheid van onderwijs, veiligheid, wonen enz...

Locatie: Maagdenhuis
Tijdstip: doorlopend
Door: Academie Hoboken
Wat: expo