Sangreal

Hier ligt mijn offer op het altaar. Vacht als een bloedeloze gift. Hoe ik mijn geloof belijd, door van planten dieren te maken en tijd, vezel voor vezel, aan mijn god op te dragen. Dit 'bloedoffer' is een uitbeelding van iets dierlijks, door een vacht te weven uit plantaardige materialen.

Locatie: Sint-Joriskerk
Tijdstip: doorlopend
Door: Academie Hoboken
Wat: expo