Tiptop

stedelijk basisonderwijs

Onze school

Een kleinschalige buurtschool in Deurne met een sterk samenhorigheidsgevoel!

Welkom bij Tiptop, een kleine stedelijke basisschool in Deurne. Hier komt het welbevinden van je kind op de eerste plaats. We bieden een warme omgeving waarin kinderen zich thuis voelen. Onze aanpak van bewegend leren stimuleert hun ontwikkeling op de best mogelijke manier.  

Eerst goed voelen, dan leren 

We zijn een kleine school met één klas per leerjaar. Onze kleuterschool telt vier klassen. De lagere school telt er vijf. Iedereen kent iedereen, wat een geborgen gevoel geeft en kinderen op hun gemak stelt. Onze leerkrachten zijn stuk voor stuk gemaakt om kinderen warm te begeleiden en te doen groeien.  

In de klas bekijken we eerst wat je kind nodig heeft om te kunnen leren. Iedereen leert op eigen tempo. Zo zelfstandig mogelijk en met ondersteuning als dat nodig is. Dankzij extra zorgleerkrachten in de klas, kunnen we in kleine groepen werken. Ons ervaren zorgteam staat ook klaar als je kind het moeilijk heeft of speciale zorg nodig heeft.  

Met de hele school werken we aan een positieve sfeer door de sociale vaardigheden van onze kinderen te versterken. Leerlingen dragen hier zorg voor elkaar en voor de school. Dat geeft een sterk ‘wij-gevoel’.

Leren door te bewegen 

Voelt je kind zich goed? Dan kunnen we beginnen te leren. Dat doen we via bewegend leren, een aanpak die uniek is in Antwerpen. Kinderen leren sneller en onthouden beter als ze er bewegingen aan koppelen. Voldoende bewegen bevordert de ontwikkeling van de hersenen.  

Onze kinderen oefenen bijvoorbeeld de maaltafels door te springen op de trappen. Op onze bewegingswand in de turnzaal, een soort levensgrote tablet, spelen ze taal- en rekenspelletjes. Kloklezen leren ze door te springen in een cirkel. Of ze crossen naar de geluidspaal die instructies geeft voor een opdracht.  

We geloven in het kunnen van elk kind en stimuleren dat. We leren kinderen om te exploreren, zelf oplossingen te zoeken, hulp aan klasgenootjes te vragen. Zo ondervinden ze dat samenwerken loont. De leerlingen werken ook samen over de klassen heen. Voor die projecten vertrekken we zoveel mogelijk vanuit hun leefwereld. Als het kan, voegen we er beweging aan toe.  

 

Kinderen, ouders, leerkrachten: één familie 

Ook als ouder hoor je 100 procent bij onze schoolfamilie. Samen met jou zorgen we voor een aangename leeromgeving voor je kind. Je kan ons altijd aanspreken: aan de schoolpoort, als je je kleuter brengt of ophaalt aan de klas … Ook als het thuis niet zo goed loopt of als je kind het moeilijk heeft op school.  

We betrekken je bij onze activiteiten en evenementen. Op het gezellige plein voor de school ontmoet je andere ouders terwijl de kinderen spelen.  

We zijn ook open naar onze buurt. We komen op elkaars feesten en helpen er mee. Organisaties kunnen altijd onze hulp vragen. De inkomhal van het ziekenhuis versieren? Decoratie maken voor de kerstbomen in de winkelstraat? We doen het allemaal. Onze turnzaal met bewegingswand staat open voor verenigingen uit de buurt.