Topsportschool Antwerpen

stedelijk secundair onderwijs

Hoe omgaan met elkaar

Een internaat is een geweldige plek. Je bent altijd samen met je vrienden en deelt lief en leed met elkaar. Maar soms durft het ook eens minder goed te gaan en is het noodzakelijk om door middel van enkele regels de leefbaarheid voor iedereen te garanderen.

We rekenen er op dat iedereen het Huishoudelijk Reglement en de gedragscode correct naleeft.