Topsportschool Antwerpen

stedelijk secundair onderwijs

Leerlingenraad


Door het intensieve topsportpakket blijft er weinig tijd over om een leerlingenraad op onze school vaak samen te roepen. Wij werken echter met een ideeënbus en we doen op regelmatige basis bevraging bij de leerlingen naar welzijn en welbevinden. Wij trachten rekening te houden met ieders belangen en bekommernissen. 

Daarnaast zijn onze leerlingen bevoegd om advies uit te brengen aan de directie met name over zaken die hen zelf direct aangaan. Let wel dat een leerlingenraad slechts een adviserende rol heeft en dus geen veranderingen kan afdwingen.

 

 

leerlingenraad