Stedelijk Onderwijs

Iedereen helemaal op zijn plek.

Lees verhalen van collega's

Ze zijn met 6500. Ieder met zijn of haar eigen talenten. Eén ding hebben ze allemaal gemeen: ze werken mee aan onze droom Iedereen helemaal op zijn plek. Neem af en toe eens een kijkje op StedelijkOnderwijs.tv, daar brengen we onder meer onze collega's in beeld.

Of lees hieronder getuigenissen van enkele medewerkers. Zij vertellen over hun job, functie, school, passie en dromen. 
 

Stedelijk Onderwijs Antwerpen - jobs - Ann Wiers  Stedelijk Onderwijs Antwerpen - jobs - Sabrina Flies Stedelijk Onderwijs Antwerpen - jobs - Saskia Haudenhuyse Stedelijk Onderwijs Antwerpen - jobs - Chantal Martiny
Stedelijk Onderwijs Antwerpen - jobs - Stefanie Baeten  Stedelijk Onderwijs Antwerpen - jobs - Jef Groffen Stedelijk Onderwijs Antwerpen - jobs - Tinneke De Deken Stedelijk Onderwijs Antwerpen - jobs - Evi Lismont
Stedelijk Onderwijs Antwerpen - jobs - Pascal Verbrugge  Stedelijk Onderwijs Antwerpen - jobs - Nicole Verryken Stedelijk Onderwijs Antwerpen - jobs - Marina Pellens Stedelijk Onderwijs Antwerpen - jobs - Peter Everaerts leerkracht en coördinator stedelijke Academie Ekeren 
Fien Van Looy kleuterjuf in kleuter- en lagere school De Kleine Wereld Stedelijk Onderwijs Antwerpen - jobs - getuigenis Hans Hoet Stedelijk Onderwijs Antwerpen - jobs - getuigenis Željka Balentović Stedelijk Onderwijs Antwerpen - jobs - Beheerscontroller bij Financiën in het service-en coördinatiecentrum Stedelijk Onderwijs Antwerpen - jobs - getuigenis Mike Verbeeck 
Erik Jacobs leerkracht van De Leerexpert  Stedelijk Onderwijs Antwerpen - jobs - getuigenis Yoni Lenaerts Stedelijk Onderwijs Antwerpen - jobs - getuigenis Linda Avet Stedelijk Onderwijs Antwerpen - jobs - Katrien Declercq Stedelijk Onderwijs Antwerpen - jobs - getuigenis Hedwige Lefeber 
Stedelijk Onderwijs Antwerpen - jobs - getuigenis Fatima El Ammarti Stedelijk Onderwijs Antwerpen jobs getuigenis Alain Fontaine spiegel Stedelijk Onderwijs Antwerpen - jobs - getuigenis Leen Linnekes Stedelijk Onderwijs Antwerpen - jobs - getuigenis Roel Thys Stedelijk Onderwijs Antwerpen - jobs - getuigenis Goele De Beuckeleer 
Stedelijk Onderwijs Antwerpen - jobs - Kirsten Gysels Stedelijk Onderwijs Antwerpen - jobs - Marcel Noens Stedelijk Onderwijs Antwerpen - jobs - getuigenis Anneke Currinckx Stedelijk Onderwijs Antwerpen jobs getuigenis Patricia Desair Stedelijk Onderwijs Antwerpen - jobs - getuigenis Griet Penen
Stedelijk Onderwijs Antwerpen - jobs - Laura Baaijens Stedelijk Onderwijs Antwerpen - jobs - Mohamed Elbali Stedelijk Onderwijs Antwerpen - jobs - getuigenis Ellen Van Slembrouck Stedelijk Onderwijs Antwerpen - jobs - Marc Papanikitas Stedelijk Onderwijs Antwerpen - jobs - juffrouw Sas

 

Ann Wiers, Lector bij HBO5-Antwerpen Ann Wiëers, Lector bij HBO5-Antwerpen

“De meeste medewerkers bij het Stedelijk Onderwijs tonen een sociaal engagement, zodat je samenwerkt met gelijkgezinden”

Ik ben eerder toevallig lector in het graduaat orthopedagogie geworden.  Ik werkte 20 jaar als opvoeder en volgde toen een lerarenopleiding bij HBO5 Antwerpen. Ik deed er ook stage en zo rolde ik als vervanger in de job. Ik geef er nu al vijf jaar les en doe dat met veel plezier. Onze studenten zijn tussen 18 en 50 jaar oud. Ze kiezen meestal zeer bewust voor deze opleiding en zijn erg gedreven. Het zijn vaak mensen die al een rugzakje hebben, soms is onze opleiding voor hen een laatste kans om hun leven een andere wending te geven. Meestal worden zij ook goede orthopedagogen!

Het begeleiden van de  stage en eindprojecten doe ik het liefst. Ik en mijn collega’s doen dat in team. We vullen elkaar aan waardoor we fris en kritisch blijven. Samenwerken vind ik erg belangrijk in onze job, leraar zijn is echt geen eenzaam beroep.  De meeste medewerkers bij het Stedelijk Onderwijs tonen een sociaal engagement, zodat je samenwerkt met gelijkgezinden waardoor je job heel aangenaam wordt.

^ Terug naar boven

 

Evi Van Aelst, maatschappelijk werker bij het Stedelijk CLB

Evi Van Aelst, maatschappelijk werker bij het Stedelijk CLB

“Ik heb me altijd goed gevoeld bij het Stedelijk Onderwijs.”

Na mijn studies werkte ik in verschillende vervangingscontracten bij het Stedelijk CLB. Zo deed ik ervaring op in heel wat stedelijke scholen van het basis-, secundair- en buitengewoon onderwijs. 

Nu begeleid ik al een zestal jaren de leerlingen van twee secundaire scholen. We volgen naast hun schoolloopbaan onder meer ook hun psychisch sociaal functioneren op in de klas en daarbuiten. Ik werk nauw samen met de leerlingenbegeleiders van beide scholen. Werken met pubers ligt me erg goed. Ze zijn zeer open en vinden gemakkelijk de weg naar ons. Er zijn altijd leerlingen die je bijblijven. Af en toe springt er eens een oud-leerling binnen. Het is fijn om te weten hoe ze het nu stellen.

^ Terug naar boven

 

Sabrina Flies, leerkracht in stedelijke basisschool Polderstad

“Ik kan hen niet alleen dingen aanleren, ik leer ook zelf van mijn leerlingen.”

Ik wilde later graag werken met kinderen. Na de lerarenopleiding deed ik enkele weken stage in de stedelijke lagere school Polderstad. De leerkracht die daar toen les gaf, werd in die periode vader. En zo stond ik plots helemaal alleen voor de klas waardoor ik veel ervaring heb kunnen opdoen. Na een tijdje ben ik zelfs vast kunnen beginnen in de school. Ik geef er nu al enkele jaren les in het derde leerjaar en dat is werkelijk fantastisch. De kinderen hebben een leeftijd waarop je eens goed gek kan doen met hen, maar tegelijkertijd kunnen ze ook al erg serieus zijn. Ik kan hen niet alleen dingen aanleren, ik leer ook zelf van mijn leerlingen. Dat is wat me elke dag motiveert. Werken voor het Stedelijk Onderwijs is erg leerrijk omdat je deel uitmaakt van een grote groep scholen. Als er iets is, kunnen we altijd bij collega’s terecht. 

^ Terug naar boven

 

Saskia Haudenhuyse, directeur, De Leerexpert ZiekenhuisschoolSaskia Haudenhuyse, directeur, De Leerexpert Ziekenhuisschool

“Ik ben stilaan in de job van directeur gegroeid”

Ik gaf jarenlang les in verschillende scholen, binnen en buiten het Stedelijk Onderwijs. Sinds drie jaar ben ik directeur van de Ziekenhuisschool van De Leerexpert. Eigenlijk had ik nooit de intentie om directeur te worden. Maar ik ben er geleidelijk aan in gegroeid, dankzij mijn toenmalige directeur die sterk in mij geloofde. Ze had de gave om talenten in haar mensen te zien en naar boven te halen. Ik kreeg steeds meer coördinerende taken totdat ik voltijds cöordineerde en me klaar voelde om zelf directeur van de Ziekenhuisschool te worden. Ik heb nog geen dag spijt gehad van die beslissing. Je kan als directeur maatregelen nemen die de school naar een hoger niveau tillen zodat de kinderen en jongeren er beter van worden. Dat doe ik uiteraard niet alleen. We hebben een zeer divers en flexibel team. Dat is ook wel nodig als je lesgeeft in een ziekenhuisschool. We geven zowel basis als secundair onderwijs aan kinderen die zijn opgenomen in een aantal Antwerpse ziekenhuizen. Elke dag ziet er voor ons anders uit.

^ Terug naar boven

 

Chantal Martiny, laureaat leerkracht van het jaar, directeur Stedelijk Lyceum WaterbaanChantal Martiny, laureaat leerkracht van het jaar, directeur Stedelijk Lyceum Waterbaan

"Wie zijn eigen dromen waarmaakt, kan anderen helpen hun dromen te realiseren”

Ik hou van mensen, ben er daarom ook altijd “gere” bij. Ik ben daardoor ook begaan met mijn job. Ik ben de kapitein van een schip, op dat schip bevinden zich de matrozen (mijn leerkrachten, secretariaat en onderhoudspersoneel) en al deze mensen zorgen ervoor dat onze leerlingen hun dromen kunnen waarmaken.

Ik denk dan ook dat wie zijn dromen kan waarmaken er voor kan zorgen dat anderen op hun beurt ook weer gelukkig kunnen zijn en of hun dromen kunnen waarmaken. Kortom: ik hou van mijn job.

^ Terug naar boven

 

Stefanie Baeten, STEM-leerkracht in Stedelijk Lyceum Meir

Stefanie Baeten, STEM-leerkracht in Stedelijk Lyceum Meir“Het is heel fijn om te zien hoe leerlingen geboeid zijn en zich verdiepen in moeilijke onderwerpen”

 Ik kwam meteen na de schoolbanken terecht bij het Stedelijk Onderwijs: het eerste jaar in een vervangingscontract, nadien als leerkracht plastische opvoeding in het Stedelijk Lyceum Meir. Dit doe ik nog steeds, maar nu in combinatie met het vak techniek voor de leerlingen van 1A STEM. STEM staat voor Science, Technology, Engineering & Mathematics. Ik heb het voorbije jaar mogen meewerken met de integratie van STEM in onze eerste graad. Het zit verweven in alle vakken, elke leerkracht tracht zijn vakinhoud door een STEM-bril te bekijken. In alle lessen werken we met het technologisch proces. Dit geeft de leerlingen een kader waarin ze probleemoplossend kunnen denken. 

Als leerkracht is het fijn om te zien hoe leerlingen zich verdiepen in soms zeer moeilijke onderwerpen, omdat ze het boeiend vinden. Ik neem als leerkracht een ondersteunende en coachende rol in waardoor ik de leerlingen de mogelijkheid geef ‘zelf’ te ontdekken. Ook is het fijn om in een team te werken waarin we onze vakken op elkaar afstemmen i.p.v. elk op het eigen eiland te blijven lesgeven. Het heeft me verbaasd hoeveel bruggen je kan leggen met vak inhouden die je vooraf niet dacht te kunnen vinden.

^ Terug naar boven

 

Gwen Dolhain, OKAN-coördinator in Stedelijk Lyceum MerksemGwen Dolhain, OKAN-coördinator in Stedelijk Lyceum Merksem

“Lesgeven is echt mijn passie, maar coördineren bevalt me ook wel. Daarom volg ik nu een traject leidinggeven”

Ik heb zes jaar lesgegeven aan anderstalige nieuwkomers in het Stedelijk Lyceum Quellin. Ik deed dat met hart en ziel.  Toch was de tijd rijp voor een  nieuwe uitdaging. Ik kreeg de kans om OKAN-coördinator te worden in een andere stedelijke school. Ondanks het vele werk, heb nog geen dag spijt gehad van mijn keuze. Er komt veel kijken bij deze job en ik ben volop aan het leren. Maar ik voel me enorm gesteund en geapprecieerd.

Lesgeven is echt mijn passie, maar coördineren bevalt me ook wel. Ik volg nu ook een traject leidinggeven bij het Stedelijk Onderwijs om te kijken of leiderschap mij ligt en of ik dat verder kan ontwikkelen. Stedelijk Onderwijs biedt zijn medewerkers zulke groeikansen. Stedelijk Onderwijs is voor mij dan ook een bewuste keuze. Ik sta heel hard achter de visie: namelijk dat iedereen, ongeacht zijn afkomst, hier gelijke kansen krijgt. Onderwijs is dé manier om te groeien naar een gewaardeerde plaats in de samenleving. Ik geloof sterk in deze visie. 

^ Terug naar boven

 

Jef Groffen, SES-begeleider in de stedelijke basisschool De Wereldreiziger

Jef Groffen, SES-begeleider in de stedelijke basisschool De Wereldreiziger

“Ik werk bewust en graag voor het Stedelijk Onderwijs: we zijn er immers voor alle kinderen, ongeacht hun afkomst.”

Ik had het geluk om na mijn stage als klasleerkracht aan de slag te gaan in stedelijke basisschool De Wereldreiziger. Deze school telt bijna 60 verschillende nationaliteiten en heeft heel veel anderstalige nieuwkomers.  We hebben dan ook een uitgebouwd beleid rond meertaligheid. We kiezen ervoor om nieuwkomers op leeftijd in een klas te plaatsen en en hen zo weinig mogelijk apart te onderwijzen. Dat vraagt natuurlijk een zeer specifieke aanpak en ondersteuning in de klas. Ik ondersteun als SES-leerkracht de leerkrachten en leerlingen van het zesde leerjaar. Ik kom elke dag met veel plezier werken. De uitdagingen hier maken mijn job erg interessant. Ook al is het soms moeilijk om het juiste antwoord te vinden voor elk kind. Maar we blijven als schoolteam zoeken naar oplossingen op maat.

We zijn een zeer gemotiveerd en zelfsturend team. Dat hebben we grotendeels te danken aan een goede directeur met visie en een team dat steeds de klaspraktijk in vraag stelt. We krijgen de kans om mee het schoolbeleid te bepalen. Ik werk bewust en graag voor het Stedelijk Onderwijs: we zijn er immers voor alle kinderen, ongeacht hun afkomst. Er zit ongelooflijk veel expertise in de stedelijke scholen. Het is jammer dat die expertise nog te weinig met elkaar gedeeld wordt. Dat is zeker nog een aandachtspunt voor alle collega’s.

^ Terug naar boven

 

Tinneke De Deken, leerkracht in De Leerexpert August Leyweg 4

Tinneke De Deken, leerkracht in De Leerexpert August Leyweg 4

“Elke stap die we zetten met een kind, voelt als een overwinning.”

Ik werk al 28 jaar als leerkracht bij De Leerexpert en ik wil dat heel graag blijven doen tot mijn 67e. Ik geef er met hart en ziel les aan kinderen met ernstige sociale, emotionele en/of gedragsproblemen (type 3). Om die kinderen beter te kunnen helpen, ging ik verder studeren als therapeut. Ik probeer in mijn SOEMO (socio-emotionele ontwikkeling)-lessen de leerlingen woorden te geven voor hun gevoelens. Want eens ze die kunnen verwoorden, kunnen we er ook oplossingen voor zoeken. Ik werk graag voor het Stedelijk Onderwijs omdat we voor heel wat kinderen in de stad het verschil kunnen maken.

Onze leerlingen komen vaak uit economisch zwakkere gezinnen. De Leerexpert kiest voor schoolteams met diverse experten. Zo hebben we logopedisten, psychologen en therapeuten op school die de leerlingen mee begeleiden. Andere scholen sturen kinderen naar private hulpverlening. Maar dat is erg duur en vaak onbetaalbaar voor de meeste kinderen. We moeten daar veel inspanningen voor doen en andere dingen laten vallen, maar ik vind het juist dat het Stedelijk Onderwijs voor betaalbaar onderwijs kiest. Loon is voor mij trouwens niet de belangrijkste drijfveer. Ik wil graag de kinderen in de stad mee vormen. Mijn hart ligt bij hen. De toenemende administratie in het onderwijs neem ik er dan maar bij!

^ Terug naar bovenEvi Lismont, Leerkracht Begeleider in de Kinderzorg bij Encora

Evi Lismont, Leerkracht Begeleider in de Kinderzorg bij Encora

“Ik pluk stilaan de vruchten van het vele werk als startende leerkracht.”

Ik ben op mijn 23e in het onderwijs gestapt. Ondertussen geef ik al 7 jaar Kinderzorg bij Encora. Ik ben dankbaar dat ik in een fijn en hardwerkend team mag werken. Dat is een ontzettende belangrijke basis voor een goede job. Het is ook fijn om les te geven aan volwassenen: onze cursisten zijn super gemotiveerd, vaak gaat het om moeders die al veel ervaring hebben. Ik kan ook mijn creativiteit kwijt in mijn lesvoorbereidingen. Als je dan achteraf ziet dat de cursisten tevreden naar huis gaan, geeft me dat een voldaan ‚yes’-gevoel.

Wat ik moeilijk vind, is het differentiëren omwille van de verschillende taalniveaus. Niet  iedereen kan zo goed Nederlands. Het vraagt een aanpak op maat. Tegelijk moet je erover waken dat de kwaliteit van de opleiding hoog blijft. Als startende leerkracht heb ik erg veel energie gestoken in het voorbereiden en uitdenken van leuke lessen. Daar kan ik nu stilaan de vruchten van plukken. Ondertussen heb ik zelf ook twee kinderen. Het blijft een uitdaging om de gezond evenwicht te vinden tussen carrière en gezin. Al moet ik toegeven dat het Stedelijk Onderwijs daar rekening mee houdt.

^ Terug naar boven

 

Pascal Verbrugge, leerkracht grafische technieken in Stedelijk Lyceum Cadix en Encora

“Ik had een ander beeld van het beroepsonderwijs.”

Ik was 10 jaar actief in de grafische industrie als offset drukker en prepresser. Tot ik hoorde dat de stedelijke school SISA (nu Stedelijk Lyceum Cadix) een interim-leerkracht zocht. Ik had geen ervaring of bekwaamheidsattest en ik had een niet zo best beeld van het beroepsonderwijs en zijn leerlingen (ik dacht vooral aan mijn eigen pubertijd!). Maar ik waagde de sprong en het was een super ervaring! Helaas was de interim van korte duur en werkte ik terug in een drukkerij, totdat ik opnieuw een jobaanbieding kreeg als leerkracht in SISA. Ik heb in mijn leven nog nooit zo snel een beslissing genomen en dezelfde dag nog gaf ik mijn ontslag en koos ik definitief voor het onderwijs. Ik heb er geen dag spijt van gehad. Na een aantal jaren kreeg ik de kans om ook halftijds les te geven in het volwassenonderwijs. Het is een fijne afwisseling. Daarnaast geef ik ook opleidingen op maat via bijvoorbeeld vzw Valoria (het samenwerkingsloket van het Stedelijk Onderwijs dat o.m. leertrajecten op maat ontwikkelt). In mijn sector moet je voortdurend bijstuderen. Alles evolueert zo snel. Maar dat doe ik met plezier in de vakanties. Ik ben nog nooit een dag tegen mijn zin gaan werken. Dat zegt genoeg, niet?

^ Terug naar boven

Stedelijk Onderwijs Antwerpen - jobs - getuigenis Carin Minne

Carine Minne, administratief medewerker in De Leerexpert Columbiastraat

“Het is zalig om een hele dag kinderen rondom je te hebben, ik word daar goed gezind van.”

Ik werk al 13 jaar op het schoolsecretariaat van De Leerexpert in de Columbiastraat, een lagere school voor buitengewoon onderwijs met 195 leerlingen. Voordien had ik een job in de verkoop. Ik ben namelijk graag onder de mensen. Het is zalig elke dag tussen kinderen te zijn. Ik word daar goedgezind van! Ons schoolteam is overwegend vrouwelijk, je kan het aantal mannen in onze school op 1 hand tellen. Ik moet toegeven dat het niet altijd even gemakkelijk is om te werken met zoveel vrouwen! Ik doe op onze school alles in verband met financiën (facturatie, invoer en kassa). Ook de bestellingen en leerlingenadministratie behoren tot mijn taken. Een heel afwisselende job dus.

^ Terug naar boven

 

Stedelijk Onderwijs Antwerpen - jobs - Nicole VerrykenNicole Verryken, gepensioneerd

“Als directrice stimuleerde ik altijd rotatie in mijn school, dus moest ik zelf ook maar eens de sprong wagen.”

Na een loopbaan van 15 jaar directeur in een stedelijke school voor buitengewoon onderwijs, waagde ik de sprong en koos ik voor een HR-job in het service- en coördinatiecentrum (SCC) van het Stedelijk Onderwijs. Ik stimuleerde altijd rotatie in mijn school, dus waarom zelf geen nieuwe uitdaging aangaan in mijn laatste jaren?

In deze functie begeleidde en coachte ik samen met twee collega’s beginnende directies. Gezien mijn achtergrond weet ik wat er leeft in het werkveld en probeerde ik zo een zinvolle bijdrage te leveren.
Aanvankelijk miste ik in mijn nieuwe job wel een vorm van autonomie. Gelukkig staat er binnen HR een leidinggevende die peilt naar de behoeften en competenties van de medewerkers. Naargelang ik meer zicht kreeg op de mogelijkheden van de job, gaf me dit mede beslissingsrecht. 

^ Terug naar boven

 

Stedelijk Onderwijs Antwerpen jobs getuigenis Marina pellensMarina Pellens, mentorcoach in Stedelijk Lyceum Waterbaan

"Ik krijg veel voldoening in mijn job. Zeker als ik zie dat nieuwe leerkrachten zich thuis beginnen voelen."

Als zorgcoördinator weet je nooit hoe de dag evolueert. Ik sta in voor de leerlingenbegeleiding en coaching van startende leerkrachten. Maar daarnaast neem ik tal van zorg- en organisatorische taken op die te maken hebben met leerlingen en klassen.

Als mentorcoach probeer ik nieuwe leerkrachten een jaar lang te begeleiden. We starten eind augustus met een intakegesprek zodat ze voorbereid zijn op de eerste schooldag. In de loop van het schooljaar zie ik hen op geregelde tijdstippen om de examens, deliberaties, het taalgebruik van examenvragen enzovoort te bespreken. Tussendoor probeer ik ook een les mee te pikken om te waken over het didactische luik en om hen zo te begeleiden. Leerkrachten die later in het jaar instromen, probeer ik zo goed mogelijk te informeren en te begeleiden. Ik krijg veel voldoening in mijn job. Zeker als ik zie dat nieuwe leerkrachten zich thuis beginnen voelen. Kanttekening is dat ik soms door de veelheid en complexiteit niet alles even goed kan afwerken. Het fijne aan ons werk is dat we samen met alle collega’s van het Stedelijk Onderwijs hetzelfde nastreven: namelijk onze leerlingen de nodige bagage voor het leven mee geven.

^ Terug naar boven

Stedelijk Onderwijs Antwerpen - jobs - Peter Everaerts leerkracht en coördinator stedelijke Academie Ekeren

Peter Everaerts, leerkracht en coördinator in de stedelijke Academie Ekeren

“Ik vind het belangrijk dat een leerkracht over sterke sociale en communicatieve vaardigheden beschikt. Lesgeven blijft immers een teamwerkgegeven.”

Toen deze academie 22 jaar geleden startte met een slagwerkklas, begon ik er als leerkracht. Ik geef er nog steeds les, al combineer ik dat de laatste jaren met pedagogische coördinatie-uren. Ik werk vaak van thuis uit en dat begint ‘s morgens en stopt eigenlijk nooit. Als coördinator ben je voortdurend bezig met opvolging van de werking en van projecten, met vergaderen, brandjes blussen… Ik coördineer ook onze pop-afdeling, een project dat ik samen met collega’s uit de grond stampte. Daar komen natuurlijk ook nog mijn lesvoorbereidingen en het muziek spelen zelf bij. Ik doe mijn job graag. Al vind ik het jammer dat coördinatiewerk soms minder gewaardeerd wordt. Alles lijkt evident, mensen weten niet hoeveel er achter de schermen gebeurt om een werking in goede banen te leiden. Ik vind het belangrijk dat een leerkracht over sterke sociale en communicatieve vaardigheden beschikt. Lesgeven blijft immers een teamwerkgegeven. Je moet ook meegaan met de tijd en je inleven in de leefwereld van jongeren van vandaag. Dat maakt het juist aangenaam.

^ Terug naar boven

 

Stedelijk Onderwijs Antwerpen jobs getuigenis Fien Van LooyFien van looy, kleuterjuf in kleuter- en lagere school De Kleine Wereld

“Die vrijheid om je ding te doen, vond ik tijdens mijn stages in andere netten minder terug.”

Een spontane sollicitatie bracht me als vervanger in kleuterschool De Krokodil. Het schooljaar nadien kon ik starten met een eigen eerste kleuterklas in de Kleine Wereld. We zijn een vrij klein team met 8 kleuterklassen. Omdat we alleen met kleuters zijn, hoeven we geen rekening te houden met speeltijden van de lagere school. Dat geeft ons veel vrijheid om buiten te spelen, activiteiten te doen en echt te kijken naar de noden van de kleuters op dat ogenblik. Maar eigenlijk ondervind ik in mijn job voortdurend veel vrijheid. Ik vond het bijvoorbeeld wel een uitdaging om met de kleinsten een multimediaproject op te zetten. En zo geschiedde. Ik betrek ook graag de ouders bij het klasgebeuren. Dat doe ik door samen met hen voorlees- en meespeelmomenten te organiseren. Die vrijheid om je ding te doen, vond ik tijdens mijn stages in andere netten minder terug. In het Stedelijk Onderwijs mag een kind nog echt kind zijn. Elke kleuter mag zijn eigen traject volgen. Ik vind het een fijne uitdaging om tegemoet te komen aan de noden van ieder kind (in mijn klas zijn er dat 26). In de toekomst zou ik graag ervaring opdoen in het buitenland om die dan weer terug mee te nemen naar Antwerpen. En wie weet wil ik daarna meer beleidsmatig werk uitvoeren. In ieder geval: je krijgt veel kansen bij het Stedelijk Onderwijs. Je moet ze dan ook nemen.

^ Terug naar boven

Stedelijk Onderwijs Antwerpen - jobs - getuigenis Hans Hoet

Hans Hoet, leerkracht in de ziekenhuisschool van De Leerexpert, afdeling pediatrie

“Ik heb een dankbare job: ik mag me focussen op wat de kinderen wel kunnen en niet op wat ze medisch mankeren.”

Ik ben de meester van de lagere school, afdeling pediatrie. Elke ochtend start ik de dag met het in elkaar puzzelen van mijn lessen: welke kinderen zijn er vandaag? Wie mag er naar de klas en wie krijgt er les aan bed? Wat is hun niveau en leeftijd? Wanneer worden ze verpleegd of moeten ze onderzoeken ondergaan? Eens de planning klaar is, ga ik de kinderen halen en breng ze naar de klas. Soms in groepjes, soms individueel want met 1 bed is het klaslokaaltje al bijna helemaal gevuld! De verblijfsduur van de kinderen in het ziekenhuis varieert van een paar dagen tot meer dan een jaar. Ze hebben allemaal recht op onderwijs én ze maken er gretig en graag gebruik van. Voor de kinderen is de klas iets dat aansluit bij het dagelijkse leven. Het doet even het ziek-zijn vergeten. Daarom is het ook zo’n dankbare job. De kinderen hebben een hele medische entourage rondom zich die vooral bezig is met wat ze niet kunnen of misloopt. Ik heb de luxe me te focussen op wat ze wel kunnen. Ik mag bezig zijn met dat deel van hun lichaam en geest dat wel meekan! Jaarlijks zie ik meer dan 300 kinderen, slechts een handvol verkiest om geen les te volgen. Dat zegt genoeg.

^ Terug naar boven

 

Željka Balentović, bibliotheekmedewerker in Het Eiland (Encora)

“Eerst was ik cursist, nu stimuleer ik via mijn job zelf andere anderstaligen om Nederlands te leren en lezen.”

Ik kwam 9 jaar geleden als anderstalige naar hier en volgde in SCVO Sité (nu Encora) de opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde. Later kon ik hier zelf aan de slag als bibliotheekmedewerker. In onze bibliotheek ‘Het Eiland’ kunnen cursisten en leerkrachten niet alleen boeken, tijdschriften of dvd’s ontlenen, het is ook een open leercentrum. Cursisten studeren en leren er zelfstandig op computers, bij problemen help ik hen op weg. Het is super fijn om andere anderstaligen te helpen en te stimuleren om Nederlands te leren en te lezen.

^ Terug naar boven

Stedelijk Onderwijs Antwerpen - jobs - Gwen Van Mirlo Beheerscontroller bij Financiën in het service-en coördinatiecentrum

Gwen Van Mirlo, beheerscontroller bij Financiën in het service-en coördinatiecentrum

“Ik ondersteun collega’s op financieel vlak. Hun appreciatie doet deugd.” 

Als beheerscontroller bied ik onder meer ondersteuning aan de boekhoudcoördinatoren en directies bij de budgetopmaak. In 2012 gaf ik samen met mijn collega Anne een intensieve financiële opleiding aan alle directies en financiële medewerkers van het basisonderwijs. In het kader van deze opleiding begeleidde ik enkele directeurs individueel bij hun budgetopmaak. Deze aanpak werd erg geapprecieerd, wat altijd fijn is om te ervaren. Zodra de opleiding volledig kan worden overgenomen door de boekhoudcoördinatoren, zal ik mij meer kunnen toeleggen op het controleren van procedures en toepassingen. Verder bestaat mijn job uit het ondersteunen van de financieel directeur van het Stedelijk Onderwijs.

^ Terug naar boven

Stedelijk Onderwijs Antwerpen - jobs - getuigenis Mike Verbeeck

Mike Verbeeck, leerkracht wetenschappen en aardrijkskunde in het Stedelijk Lyceum Meir

“De jeugd van vandaag is fantastisch!“

Ik werk al 20 jaar voor het Stedelijk Onderwijs en nu sta ik 17 jaar in dezelfde secundaire school. In die jaren heb ik via vakwerkgroepen, projecten en feestjes heel veel collega’s van andere stedelijke scholen leren kennen. Het Stedelijk Onderwijs lijkt wel een dorp waar je altijd iemand kent en nooit alleen bent. Ik krijg bij het Stedelijk Onderwijs ook de ruimte om te experimenteren met innovatief competentiegericht onderwijs. Dat is mijn stokpaardje. Ik ontwikkelde mijn eigen methodiek met medewerking van o.a. een docent onderwijskunde en de talentmanager van een groot petrochemisch bedrijf. Stilaan nemen andere collega’s het concept over. De jeugd van tegenwoordig is fantastisch, met zoveel talenten. Mijn leerlingen werken echt kei hard. Ik krijg ieder jaar opnieuw prachtige projecten te zien. Telkens denk ik: dit overtreft niemand. En het volgende schooljaar gebeurt dat toch weer. Ze blijven me verrassen.

^ Terug naar boven

Erik Jacobs leerkracht van buitengewoon kleuter- en lagere school Gunzburg

Erik Jacobs, leerkracht van De Leerexpert, August Leyweg 4 

“Eigenlijk zouden meer mannen moeten kiezen voor het buitengewoon onderwijs.”

Ik ben regent LO maar werkte jaren in de privé als personal trainer. Op een gegeven moment wilde ik iets anders in mijn leven en koos ik voor het Stedelijk Onderwijs. Ik heb uiteindelijk maar 14 dagen LO gegeven want toen kreeg ik de kans iemand te vervangen als klasleerkracht voor kinderen met een licht mentale handicap (type 1). Ik ben goed onthaald, had fijne collega’s en deed het supergraag. En zo heb ik niet getwijfeld om klasleerkracht voor 9-10 jarigen type 3 (met ernstige sociale, emotionele en/of gedragsproblemen) te worden in hetzelfde gebouw en dat ben ik nog steeds met veel plezier. Ik word elke dag opnieuw uitgedaagd om passende oplossingen te zoeken, want ieder kind vraagt een andere aanpak. Maar structuur is een rode draad doorheen hun schoolloopbaan. Helaas zijn er vaak collega’s die afhaken. Om personeelswissels te beperken, is een degelijk onthaal erg belangrijk. Daar werken we momenteel aan: een draaiboek moet ervoor zorgen dat een vervanger de situatie vooraf goed kan inschatten.
Eigenlijk zouden meer mannen moeten kiezen voor het buitengewoon onderwijs. Mannen handelen in sommige situaties gewoon anders dan vrouwen, een gezond evenwicht in de schoolteams zou handig zijn. Soms is het gewoon ook makkelijker om fysiek sterker te zijn. Ik kan mijn werk ook perfect combineren met mijn gezinsleven (dat is ook nodig met twee tweelingen). 

Onlangs zijn we samen met de leerlingen van type 1 op sportkamp geweest. Voor onze kinderen is het als dé reis van hun leven. We bieden ze een volle week structuur, iets waar ze ongelooflijk van opleven. Je beleeft de kinderen op een andere manier. Het geeft veel voldoening.

^ Terug naar boven

Stedelijk Onderwijs Antwerpen - jobs - getuigenis Yoni Lenaerts

Yoni Lenaerts, juf leefgroep in kleuter- en lagere school Land Van Nu

“We zijn een volledig nieuw team. Best wel spannend.”

Ik had vorig jaar mijn eindexamen amper achter de rug, toen ik ging solliciteren voor enkele nieuwe scholen van het stedelijk basisonderwijs. Ik kwam in aanmerking en ik koos voor de nieuwe school aan de Boekenberglei. Begin juli kwamen we met alle medewerkers voor het eerst samen. We waren een volledig nieuw team. Best wel spannend. Ons geduld werd op de proef gesteld, want de hele zomer lang werd ons schoolgebouw gerenoveerd en opgeknapt. Pas de laatste week van augustus kregen we de sleutel. De eerste schooldag verliep vrij hectisch. Aangezien onze tweede vestiging (mobiele klassen in de Luchtvaartstraat) nog niet klaar was, hebben we tot de herfstvakantie ook die kleutertjes bij ons opgevangen en stonden we met twee juffen in de klas. Die formule werkte wel: we beslisten om voortaan met leefgroepen te blijven werken. We zijn een school in groei. Het aantal leerlingen moet nog groeien, net als onze visie. Daar werkten we in de loop van het schooljaar hard aan. We kwamen geregeld samen met het ganse schoolteam om te praten over visie, schoolfeest etc. Maar ik vind dat we op het vlak van schoolwerking en collegialiteit al heel erg ver staan op deze korte tijd. We zijn een echt team.

^ Terug naar boven

Stedelijk Onderwijs Antwerpen - jobs - getuigenis Linda Avet

Linda Avet, directeur van kleuter- en lagere scholen Studio Dynamo

“Mijn grootste verwondering zit in de ondersteuning die ik hier bij het Stedelijk Onderwijs krijg als directeur.

Ik ben jarenlang directeur geweest in een school van een ander net. Ik zette vorig jaar de stap naar het Stedelijk Onderwijs en koos voor de uitdaging om in het kader van capaciteitsuitbreiding vijf nieuwe scholen uit te bouwen. Een zware job, want een school oprichten doe je niet op enkele weken. Het vraagt veel van de schoolteams die ook nieuw zijn, van de projectleiders die de bouwdossiers in goede banen leiden, van de divisiedirecteur en coördinerend directeur en alle ondersteunende diensten binnen het Stedelijk Onderwijs… Maar het was een boeiende ervaring. Ondertussen is er een collega directeur bij gekomen voor twee scholen. Mijn grootste verwondering zit in de ondersteuning die ik hier bij het Stedelijk Onderwijs krijg als directeur. Op het vlak van personeel, communicatie, pedagogische, administratieve of juridische zaken: voor alles is wel een kader waarop je kan terugvallen. Dat maakt professioneel werken mogelijk. Sommigen ervaren dat misschien als beknottend, maar ik vind het geruststellend want het biedt een vorm van kwaliteitsgarantie. Alles gebeurt ook op een respectvolle en menselijke manier: je mag voor je mening opkomen, je ding doen, er wordt echt naar je geluisterd. Je krijgt hier de kans om vernieuwend te werken. Dat trekt me aan. De ambitie in het stedelijk onderwijs is groot, waardoor soms de dingen te snel gaan. Voor verandering en vernieuwing moet je iedereen mee krijgen, dat blijft een aandachtspunt!

^ Terug naar boven

Stedelijk Onderwijs Antwerpen - jobs - Katrien Declercq

Katrien De Clercq, management assistant bij de divisie basisonderwijs

“Ik ben blij dat ik de kans kreeg om werkervaring op te doen als stagiair. Die komt me nu van pas.”

Na mijn stage en vakantiewerk bij de afdeling Marketing & Communicatie, kon ik er tijdelijk aan de slag. Ik moest een participatieproject opzetten. Ik werkte zelfstandig maar kreeg ondersteuning waar nodig. Ik ben blij dat ik de kans kreeg om werkervaring op te doen. Ik slaagde onlangs voor de job van management assistent. Ik moet groeien tot de (administratieve) duizendpoot die de divisiedirecteur ondersteunt. Het is een heel andere job dan communicatiemedewerker, al blijft communicatie belangrijk. Maar ik zie het volledig zitten. Hier krijg je de kans om te leren.

^ Terug naar boven

 

Hedwige Lefeber, directeur van Stedelijk Lyceum De Beeldekens

“Natuurlijk gaat het niet enkel over mijn visie, het brein wordt gevoed door een heel schoolteam.”

Een directeur moet het brein, de ogen en het hart van zijn school vormen. Met brein bedoel ik dat er visie nodig is waar een school naar toe gaat en welke innovaties doorgevoerd kunnen worden. Natuurlijk gaat het niet enkel over mijn visie, het brein wordt gevoed door een heel schoolteam. Een directeur moet ook oog hebben voor alles wat op school gebeurt, een brede blik is onontbeerlijk. Met een hart voor de school bedoel ik dat de school - op mijn dochter na - voorgaat. Ik zie mijn leerlingen en leerkrachten allemaal graag; we proberen er alles aan te doen om hen vooruit te helpen, ondanks hun vaak complexe thuissituatie. Ik wil dat iedereen zo positief mogelijk naar hen kijkt. Dat is –gezien de perceptie in 2060- vaak niet het geval. Onze slogan is dan ook ‘Iedereen in beeld. Niemand uit beeld’. Mijn job brengt ook veel administratie met zich mee, maar dat hoort er nu eenmaal bij.

^ Terug naar boven

Stedelijk Onderwijs Antwerpen - jobs - getuigenis Fatima El Ammarti

Fatima El Ammarti, leerkracht in De Leerexpert Begijnenvest

“Je staat er niet alleen voor, de collegialiteit in ons team is zeer groot.”

Vroeger werkte ik in de privésector. Maar ik wou heel graag een job in het buitengewoon onderwijs. Ik solliciteerde bij het Stedelijk Onderwijs en kon aan de slag in een secundaire school. Ik geef les in type 1 voor kinderen met een lichte mentale beperking en in type 3 voor kinderen met ernstige emotionele en/of gedragsproblemen. Ik doe dat met hart en ziel en mijn leerlingen staan centraal. Ze hebben ondersteuning en begeleiding nodig. Mijn leerlingen zijn zeer sensitief, ze voelen onmiddellijk als je een slechte dag hebt. Bij mijn aanstelling kreeg ik verschillende onthaalmomenten en intervisies op school en daarbuiten. Je staat er niet alleen voor, de collegialiteit in ons team is bovendien zeer groot. Je moet je wel goed organiseren en een planning opmaken, wil je niet overspoeld worden door administratie.

^ Terug naar boven

Stedelijk Onderwijs Antwerpen jobs getuigenis Alain Fontaine spiegel

Alain Fontaine, onderhoudsmedewerker bouw bij de afdeling technisch onderhoud

“Ik vind het fijn om in scholen te werken en zo een beetje te kunnen bijdragen aan de maatschappij.“

Ik heb al een aantal jobs gedaan: eerst als onderhoudsman bij sociale huisvestingsmaatschappijen, daarna 10 jaar als zelfstandige. In een volgende job deed ik onderhoud van verschillende winkels en was ik veel op de baan. Die kilometers staken me tegen. Toevallig kwam ik op een vacature voor onderhoudsman van stedelijke schoolgebouwen. Ik slaagde in het examen en ben sinds januari 2013 in dienst. Samen met collega Rachid, die ook jarenlang in de privésector werkte, kwamen we in de bouwploeg terecht en vormen wij een duo. We doen metsel- en bezettingswerken, vervangen stenen enzovoort. Het klikt super en ook onze ploegbaas is een fijne mens. Er wordt ook echt moeite gedaan om nieuwe mensen goed te informeren over het Stedelijk Onderwijs. Ik vind het fijn om in scholen te werken en zo een beetje te kunnen bijdragen aan de maatschappij. Want ondanks deze inhaalbeweging, zijn de schoolgebouwen de laatste decennia echt wel verwaarloosd. Ik vind het enorm amusant om in kleuterscholen te komen. De kleuters zijn erg nieuwsgierig en stellen veel vragen. Als je een paar keer in de school komt, kennen ze je en doen we de ‘high five’!

^ Terug naar boven

Stedelijk Onderwijs Antwerpen - jobs - getuigenis Leen Linnekes

Leen Linnekens, adjunct-directeur in Stedelijk Lyceum Cadix

“Ik heb, toen ik in 1996 begon als leerkracht Frans, nooit stilgestaan bij de doorgroeimogelijkheden binnen het Stedelijk Onderwijs.“

Ik startte als leerkracht Frans. Toen het vak PAV (Project algemene vakken) op school werd ingevoerd, zag ik dat als een fijne uitdaging en greep ik die kans. Zo ben ik geleidelijk aan meer projectmatig gaan werken. In de loop der jaren kreeg ik meer lesvrije uren om deze werking door te trekken in alle afdelingen en coördineerde ik voltijds zaken als de stagebegeleiding, smartschoolbeheer, het GOK- en Daltonbeleid, de examenroosters en de talenturen. Ondertussen kon ik ook een assessment adjunct- directeur en directeur volgen. Sinds september 2014 werk ik als adjunct-directeur in Stedelijk Lyceum Cadix. Het is fijn dat je binnen het Stedelijk Onderwijs zulke kansen krijgt. Ik heb, toen ik in 1996 begon als leerkracht Frans, nooit stilgestaan bij de doorgroeimogelijkheden binnen het Stedelijk Onderwijs. Je leert ook overal wel collega’s kennen. Het familiegevoel is heel typisch, ik heb dat nooit eerder gehad. Kijk maar naar de Ten Miles. Samen met 1850 andere collega’s en leerlingen liep ik in een felgroen t-shirt mee. We waren als Stedelijk Onderwijs heel herkenbaar en iedereen supporterde voor iedereen. 

^ Terug naar boven

Stedelijk Onderwijs Antwerpen - jobs - getuigenis Roel Thys

Roel Thys, zorg-en beleidsondersteuner in kleuter- en lagere school De Octopus

“Dankzij een fijn en jong team ben ik in onze school gebleven, al doe ik nu iets totaal anders in onze school.” 

Dertien jaar geleden startte ik in de Stedelijke kleuter- en lagere school De Octopus. Dankzij een fijn en jong team ben ik er blijven plakken en werk ik er nog steeds. Eerst als leerkracht van de vijfde en zesde klas, nu als beleidsondersteuner aangevuld met zorgtaken in het 5de en 6e leerjaar. Mijn werk situeert zich tussen het zorgteam en de directie. Aangezien we een grote school zijn, was er nood aan iemand die specifiek een aantal taken mee opvolgt. Ik leer op die manier de andere kant van een schoolorganisatie kennen en het geeft me de kans om meer inhoudelijk met de school bezig te zijn. Ik ben er van overtuigd dat het Stedelijk Onderwijs op termijn een aantal doorgroeimogelijkheden heeft. Ik vind het belangrijk dat je als nieuwe leerkracht in een warm team terecht kan komen. Dat geeft je vleugels.

^ Terug naar boven

Stedelijk Onderwijs Antwerpen - jobs - getuigenis Goele De Beuckeleer

Goele De Beuckeleer, leerkracht digitaal beeldende vorming in de stedelijke Academies Merksem en Berchem

“Je bepaalt zelf hoe interessant je je job maakt, die vrijheid is er.”

Ik wou met mijn opleiding fotografie graag binnen het deeltijds kunstonderwijs aan de slag. Ik solliciteerde en kwam in de academie van Merksem terecht waar ik eerst fotokunst en nu digitaal beeldende vorming aan jongeren en volwassenen geef.

Ik ben gelukkig in mijn job. Ik mag op een boeiende manier bezig zijn met mijn vak, hier bepaal je zelf hoe interessant je je job maakt. Die vrijheid is er. Bovendien evolueert mijn vak voortdurend waardoor ik steeds kan blijven bijleren. Voor mij is ieder jaar boeiend. Het geeft me veel voldoening hoe je als leerkracht je leerlingen elk hun eigen parcours ziet afleggen en hen leidt naar interessant en persoonlijk werk. Mijn loopbaan in de academies is de afgelopen tien jaar al erg uiteenlopend geweest: als pedagogisch coördinator bied ik ondersteuning aan de directie, werk ik aan de opmaak van drukwerk en hielp ik al mee aan projecten. Als mentor coachte ik startende leerkrachten en maakte ik stagiairs wegwijs in de Academies. Ik besef dat ik geluk gehad heb en niet iedereen de kans krijgt om voltijds te werken in het deeltijds kunstonderwijs. Anderzijds kan je met een deeltijdse baan ook nog deeltijds bezig zijn met je kunstenaarschap. Ik heb geen evidente uren: ik ben twee avonden en op zaterdagvoormiddag en woensdagnamiddag in de Academie. Gelukkig kan mijn partner de kinderen dan opvangen.

^ Terug naar boven 

Stedelijk Onderwijs Antwerpen - jobs - Kirsten Gysels

Kirsten Gysels, marketing- & communicatiemedewerker online strategie in het service- en coördinatiecentrum

“De combinatie werk en gezin is perfect in balans.”

Vroeger werkte ik deeltijds als communicatiemedewerker in een non-profitorganisatie. Tegelijkertijd volgde ik een opleiding film, later schreef ik me in voor de specifieke lerarenopleiding. Mijn droom was eigenlijk om een communicatiejob bij de stad te vinden, een job met maatschappelijke relevantie en met boeiende onderwerpen. Uiteindelijk ben ik nòg beter terechtgekomen. Ik slaagde namelijk voor een communicatiefunctie bij het Stedelijk Onderwijs. Dat waren twee vliegen in 1 klap.
Samen met twee collega’s moesten we een nieuwe marketing- en communicatieafdeling uitbouwen. Ik geef toe dat het eerste jaar heel zwaar was. Anderzijds heb ik ontzettend veel geleerd. In een klein team neem je veel dingen op die je nooit eerder deed. Zo ontdekte ik toch wel een aantal talenten bij mezelf. Geleidelijk aan ben ik gegroeid in de richting van online strategie, de job die ik nu doe. Ondertussen is er op 6 jaar tijd heel veel veranderd. Ons team is uitgebreid, de sfeer is super. Ik ga elke dag met plezier werken. Mensen begrijpen niet hoe ik mijn voltijdse baan kan combineren met mijn 3 kinderen. Dat lukt perfect omdat we flexibel mogen werken (en ook wel dankzij mijn moeder en mijn poetsvrouw). Wanneer ik mijn werk doe, is eigenlijk niet zo belangrijk, we worden afgerekend op onze resultaten.  Dat vraagt een wederzijds vertrouwen. Bovendien hebben we recht op 35 vakantiedagen. Ook dat maakt een goed evenwicht tussen gezin en werk haalbaar. Mij hoor je niet klagen!

^ Terug naar boven

Stedelijk Onderwijs Antwerpen - jobs - Marcel Noens

Marcel Noens, vrijwillig leerkracht lastechnieken en stagebegeleider in De Leerexpert Begijnenvest

“Sommigen verklaren mij gek, maar ik krijg ook veel appreciatie van collega’s én van de leerlingen. Ik voel mij nuttig.”

Ik heb dertig jaar met de volle goesting les gegeven. Maar na rugproblemen had ik het toch gehad en ging ik met pensioen. Een jaar lang heb ik me met klusjes in huis beziggehouden en me op mijn hobby’s gestort. Maar uiteindelijk moest ik besluiten dat ik me eigenlijk te pletter verveelde. Ik miste de sfeer op school, de collega’s, het bezig zijn met de kinderen … Mijn batterijen waren opgeladen en ik had mijn werklust teruggevonden, dus vroeg ik de directie van mijn vroegere school of ik daar op vrijwillige basis nog iets kon betekenen voor een beperkt aantal uren. En zo vervul ik sinds twee jaar een ondersteunende rol voor collega’s, zowel bij het lesgeven als bij stagebegeleiding. Sommigen verklaren mij gek, maar ik krijg ook veel appreciatie van collega’s én van de leerlingen. Onze leerlingen noemen me voor de lol wel eens opa. Van die opa weten ze intussen dat ze hem niet meer op stang kunnen jagen. Dankzij mijn ervaring kan ik in elke situatie rustig blijven, zelfs als ze het te bont maken. Deze opa heeft intussen ook met de computer leren werken. Dat moest wel, want de meest gestelde vraag tegenwoordig is of je je e-mail gecheckt hebt! Ik zou me nog graag een paar jaar vrijwillig willen inzetten voor de school. Ik kom onder de mensen en kan me opnieuw nuttig maken. Dat voelt goed. De vrijwilligersvergoeding is onbeduidend, maar ik gebruik het om te sparen: er staat namelijk een nieuwe elektrische gitaar op mijn verlanglijstje.

^ Terug naar boven

 

Anneke Currinckx, leerkracht in lagere school De Spiegel

“Ok, we hebben veel vakantie, maar tijdens het schooljaar wordt er veel gevraagd van ons: je moet elk kind mee vooruit krijgen.”

Ik ben al vijf jaar juf van de eerste en tweede klas in lagere school De Spiegel. Ik kende de school door mijn stage, en kon vervolgens een vervanging doen. Een jaar later mocht ik starten in de eerste en tweede klas. Door de jaren heen heb ik me een beetje kunnen specialiseren in het leren lezen en schrijven van kinderen. Het is super om kleuters binnen te krijgen in september en in juni kinderen te zien die al zoveel meer kunnen. Als leerkracht krijg je veel vrijheid en mag je creatief zijn. Dat is ook nodig om met 25 verschillende individuutjes op een gepaste manier aan het werk te gaan. Veel mensen onderschatten dat wel, denk ik. Ok, we hebben veel vakantie, maar tijdens het schooljaar wordt er veel gevraagd van ons: je moet elk kind mee vooruit krijgen. Dat vraagt veel voorbereiding en nazorg. Een leerkracht is een teamplayer. Het is belangrijk dat je in een warm team terecht komt en dat elke leerkracht zijn talenten benut. Ikzelf ben muzikaal vrij goed en ik dans graag. Dat talent benut ik om dans- en zangprojecten te doen met de hele school. Zo heb ik alle leerlingen van onze school in groep een dans aangeleerd. Als elke leerkracht het beste van zichzelf geeft, kan dat een hele school een boost geven en leven de projecten nog lang na op Facebook en op straat.

^ Terug naar boven

Stedelijk Onderwijs Antwerpen jobs getuigenis Patricia Desair

Patricia Desair, projectcoördinator stedelijk CLB

"We werken in een grootstedelijke context waar de diversiteit zeer groot is. Dat vraagt een andere aanpak."

Ik ben ooit mijn loopbaan als psychologe gestart bij het stedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), toen nog PMS genoemd. Kort daarna ben ik overgestapt naar een job in de therapeutische sector. Toch koos ik 10 jaar later opnieuw voor de functie psycho-pegagogisch consulent in het stedelijk PMS-centrum. Nochtans had ik mezelf voorgenomen niet in een PMS te gaan werken. Maar voor het stedelijk PMS wou ik wel een uitzondering maken. Dat stond namelijk bekend voor zijn vooruitstrevende werking en frisse kijk op leerlingenbegeleiding. Dat is eigenlijk nog steeds zo. Hier durft men buiten de lijntjes kleuren en over muurtjes kijken. Dat moet ook als je in een grootstedelijk context werkt waar de diversiteit zeer groot is. De problematieken waar wij mee te maken krijgen zijn zo anders dan die van een CLB in een kleine gemeente.

Na jarenlang ‘veldwerk’ in kleuter-, lagere en secundaire scholen kreeg ik de kans om projectcoördinator te worden. Een job die ik nu al 10 jaar met hart en ziel doe. Ik ben verantwoordelijk voor het netwerk en de contacten met andere sectoren zoals welzijn, politie, onderwijs, bijzondere jeugdzorg, parket etc. Ik stel bijvoorbeeld protocols en samenwerkingsakkoorden op. Daarnaast leid ik samen met celcoördinatoren van het basis- en buitengewoon onderwijs de ondersteunende cel onderzoek en ontwikkeling. We ontwikkelen producten en vormingen die onze collega’s kunnen ondersteunen in hun dagelijkse werking. Ik doe mijn job erg graag. De contacten, het samenwerken, het onderhandelen, de uitdagingen … Het maakt alles zo boeiend. Ondertussen zijn CLB’s één van de grote toeleiders naar hulpverlening in Vlaanderen en kennen mensen ons niet alleen meer van studieadvies. Daar ben ik blij om!

^ Terug naar boven

 

Stedelijk Onderwijs Antwerpen - jobs - getuigenis Griet PenenGriet Penen, psychologe in De Leerexpert

“Die onderlinge solidariteit is heerlijk”

Ik werk meer dan tien jaar in dezelfde school voor buitengewoon onderwijs De Leydraad (binnenkort De Leerexpert, A. Leyweg 10). Wij bieden zorg op maat van kinderen met een visuele beperking, met spraak- en taalontwikkelingsstoornissen en met autismespectrumstoornissen. En ik ben nog lang niet uitgekeken op mijn job. Elke dag is een nieuwe uitdaging. Het leuke is dat ik als psychologe dagelijks met de kinderen kan bezig zijn. We zijn een hecht schoolteam en dat is echt wel essentieel. We blijven samen zoeken naar dé beste oplossing voor elke leerling. Ik kan wel sturen, maar het moet ook nog uitgevoerd worden. Zoveel kansen geven aan elk kind, dat kan alleen dankzij teamwerk. Die onderlinge solidariteit is heerlijk.

Daarnaast coach ik ook leerkrachten en verzorg ik de communicatie met de ouders. De laatste jaren investeerde het stedelijk buitengewoon onderwijs in een sterk aanvangsbeleid. Nieuwe leerkrachten moeten ondersteund worden en tijd krijgen om te wennen en te integreren in een schoolteam. Ik begeleid nieuwe collega’s vooral met het pedagogische luik: de schoolvisie, de procedures, het klasklimaat. Iedere startende leerkracht krijgt ook een mentor toegewezen. De laatste jaren krijg ik meer beleidstaken. Ik maak deel uit van het beleidsteam, dat nauw samenwerkt met de directeur.  De combinatie van beleidswerk en helpjuf is boeiend. Maar het werken met de kinderen zou ik niet kunnen missen.

^ Terug naar boven

 

Laura Baaijens van stedelijke basisschool Prins DriesLaura Baaijens, directeur kleuter-en lagere school Prins Dries

“Als startende directeur kom je in een wervelstorm terecht. Gelukkig stond ik er niet alleen voor.”

Als leerkracht bij het Stedelijk Onderwijs volgde ik een oriënteringstraject voor leidinggevenden. Drie maanden later kon ik aan de slag in de stedelijke kleuter- en lagere school Prins Dries: een school met historie, karakter en een prachtig gebouw in het centrum van Antwerpen. Een school voor mij op het lijf geschreven. De school biedt naast de gewone lessen professionele balletlessen aan leerlingen die dromen van een carrière als (ballet)danser(es) in samenwerking met het KBA. Een school barstensvol passie voor talent op welk gebied dan ook. Een echte buitenkans dus! Ik voelde me er vanaf het eerste moment op mijn plaats. Dit voornamelijk door de vriendelijke ontvangst van alle collega´s. Ik heb ontzettend veel geluk met een geweldig team gemotiveerde en fijne mensen.

Na een jaar merkte ik al dat de school me heel eigen was geworden. Het is nu ook echt ´mijn´ Prins Dries geworden. Als startende directeur kom je in een absolute wervelstorm terecht. Het is niet uit te leggen hoe breed het takenpakket is. Gelukkig heb ik ongelooflijk kunnen steunen op de directies van onze scholengemeenschap West en hun pakket aan ervaring in de job. Ondertussen sta ik dan ook bekend als de Hollandse die vragen blijft stellen!  

^ Terug naar boven

 

Mohamed Elbali van Stedelijk Lyceum Zuid

Mohamed Elbali, praktijkleerkracht Stedelijk Lyceum Zuid

“18 jaar later keer ik terug naar dezelfde school, maar dan als leerkracht”

Toen ik jong was, haalde ik wel eens kattenkwaad uit. Gevolg was dat ik dan ook van school gestuurd werd. Nu 18 jaar later zit ik terug op dezelfde school, maar dan als leerkracht carrosserie/plaatbewerking. De jaren voordien werkte ik in de privésector. Maar op een dag besloot ik toch over te stappen naar het onderwijs. Ik had immers jarenlang praktijkervaring en weet wat de privésector verlangt van leerlingen. Ik solliciteerde bij het Stedelijk Lyceum Zuid en kreeg van de directie de kans om praktijklessen te geven. De directeur herinnerde mij nochtans! Bij aanvang startte ik ook met een lerarenopleiding. Die opleiding slorpte energie en tijd op. Maar in juni 2013 behaalde ik mijn diploma. Sindsdien heb ik het gevoel dat ik me als leerkracht volledig kan geven. Als ervaringsdeskundige ken ik bovendien de leefwereld van mijn leerlingen. Dat helpt enorm!

^ Terug naar boven

 

Ellen Van Slembrouck, leerkracht haartooi in Stedelijk Lyceum Lakbors

Ellen Van Slembrouck van Stedelijk Lyceum Lakbors

"Onderwijs is veel meer dan lesgeven alleen!"

Ik studeerde af als haarstyliste in SISO Deurne (nu Stedelijk Lyceum Lakbors). Daarna deed ik gedurende 7 jaar ervaring op in verschillende kapsalons. Uiteindelijk besliste ik om een lerarenopleiding te volgen. Ik solliciteerde in mijn vroegere school en was blij dat ik daar kon starten als leerkracht haartooi. De school heeft altijd al een open karakter gehad waar leerkrachten en leerlingen elkaar kennen. Die familiale sfeer is er nog steeds.  Leerlingen nemen me in vertrouwen en komen met hun bezorgdheden of vragen aankloppen en vragen ondersteuning. Onderwijs is namelijk veel meer dan lesgeven alleen! Ik vind het ook heel fijn om mijn passie te kunnen doorgeven, om te merken dat de leerlingen ook kriebels krijgen voor mijn vak. We kregen onlangs een nieuwe directeur die een frisse wind laat waaien in de school. Hij geeft ons kansen om andere en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Zo zal ik binnenkort een hospitality van de school opnemen, dat betekent dat ik insta voor PR, contacten met firma’s etc... Af en toe vernieuwing maakt de job nog  aantrekkelijker. 

^ Terug naar boven