Verpleegschool Antwerpen

Samen verpleegkundig competent

Toelatingsvoorwaarden en studeren via projecten

Geen getuigschrift of diploma secundair onderwijs? Buitenlands diploma? Bekijk de toelatingsvoorwaarden en check of je je kan inshrijven aan onze school. 

Ben je niet in het bezit van een getuigschrift/diploma secundair of certificaat volwassenonderwijs van meer dan 900 lestijden, dan kan je ook deelnemen aan de toelatingsproef.  

Is het nog niet duidelijk of je de opleiding kan starten, of heb je nog vragen, aarzel niet om ons te contacteren. 

Toelatingsvoorwaarden 

  • VDAB: Verpleegkunde is een knelpuntberoep. Als werkzoekende kan je genieten van interessante voorwaarden om de opleiding verpleegkunde te volgen. Voor meer info contacteer je VDAB
  • Project 600: Als je al in de verzorgingssector werkt (Verzorgende of Zorgkundige) kan je verpleegkunde studeren. De aanvraagprocedure verschilt voor de privésetor en de publieke sector. Voor meer informatie over project 600
  • #kiesvoordezorg: Via dit project krijgen werknemers uit andere sectoren dan de zorgsector, de kans om via een betaalde job in de zorgsector een opleiding te volgen tot zorgkundige of verpleegkundige. Als je voldoet aan de voorwaarden kun je starten in ons standaardtraject. Klik hier voor meer informatie. 

Het OER is het Onderwijs- en examenreglement waarin je alle afspraken vindt die gelden met betrekking tot je studie van inschrijving tot en met afstuderen. Het bevat de rechten en plichten van de student. Door je inschrijving verbind je je ertoe kennis te nemen van en akkoord te gaan met de regels en afspraken van Verpleegschool Antwerpen. 

OER 2023-2024

In een aantal gevallen kan je een vrijstelling krijgen voor een module uit de opleiding verpleegkunde. Dat kan op basis van elders verworven kwalificaties (EVK) of op basis van elders verworven competenties (EVC). Vrijstellingen worden nooit toegekend op vakniveau, en nooit voor niveau 4 (secundair onderwijs).

Alle vrijstellingen moet je zélf aanvragen! Dit doe je door een aanvraag te doen via de algemene mail. 

  • Je hebt met succes een 1ste semester van de bacheloropleiding verpleegkunde of vroedkunde gevolgd en daarbij alle (30) credits verworven.
  • Je hebt niet alle credits van het 1ste semester van de bacheloropleiding verworven, maar de toelatingsklassenraad kent je, op basis van je behaalde resultaten en je gepresteerde stages, toch een vrijstelling toe.
  • Je hebt geen 1ste jaar bachelor verpleegkunde gevolgd maar kunt aantonen dat je via een andere weg de nodige EVK of EVC verworven hebt

In het schoolreglement vind je de wederzijdse rechten en plichten van de student en de school. Over de inhoud van het reglement vindt overleg plaats in de schoolraad. Daar ben jij als student in vertegenwoordigd.Als  student onderteken je het schoolreglement voorafgaand aan de inschrijving. Als de school het reglement wijzigt, moet zij het opnieuw ter ondertekening voorleggen. Als je niet akkoord gaat met aspecten uit het reglement, kan je je niet inschrijven.

schoolreglement 2023-2024

Infomomenten '23-'24

Infoavonden:

  • donderdag 14 december '23 van 18u-20u
  • donderdag 6 juni '24 van18u -20u
  • maandag 26 augustus '24 van 18u-20u

NIEUW!!!!  Infodag op zaterdag 16 maart '24 van 10u tot 16u

Volg een les anatomie - ga op ontdekking in het Zorglab - doe mee met de workshop BLS - ontdek hoe je ergonomisch kan werken - bloedprikken voor beginners - ontdek alle praktijkruimten - ga in gesprek met studenten en lectoren - mogelijkheid tot inschrijving.