Via Louiza

kleuter- en lagere school

Schoolvisie

Een kleine school waar je groot wil worden

Een kleinschalige en huiselijke school in centrum Antwerpen 

Via Louiza is een school in het hart van Antwerpen. Een school die bruist van goede ideeën, een school die zoekt naar wat schoon en goed is...Via Louiza staat voor ambitieus onderwijs en een aantal ijzersterke waarden: vertrouwen, deskundigheid, openheid, betrokkenheid en wederzijds respect. Zo zorgen we ervoor dat onze school elke dag opnieuw een warme en aangename plek is. Samen met ouders, leerlingen, het schoolteam en heel wat externe partners zorgen we ervoor dat ieder kind kan doorgroeien naar een gewaardeerde plaats in de samenleving. Met alle betrokkenen engageren we ons om de stad van morgen mee vorm te geven.

Kwaliteit en deskundig team

Net als onze stad staat onze school nooit stil. We bieden plaats aan kinderen die zeker zijn van hun plekje vanaf 2,5 jaar tot en met het zesde leerjaar. We begeleiden het leerproces van onze kinderen en laten daarbij niemand los. We gaan voor 

maximale leerwinst. Kinderen verleggen hier dagelijks hun grenzen. Ze krijgen bij ons de ruimte om al hun talenten te ontwikkelen.

Sterke leerkrachten maken onze sterke school. We investeren in de professionalisering van ons team. Het delen van ervaringen en kennis wordt structureel ingebed in de organisatie. We leren van en met elkaar en we bewaken onze kwaliteit voortdurend.

Geïntegreerde aanpak

Onze kleuter- en lagere school werkt in thema’s. Deze geïntegreerde aanpak sloopt de muren tussen taal, wereldoriëntatie en muzische vorming. Kinderen raken zo sneller geïnspireerd door de inhoud, omdat deze manier van leren veel natuurlijker is. Ze laten zich telkens gedurende drie weken onderdompelen in een boeiend thema dat ze vervolgens helemaal uitspitten. Leerkrachten bekijken welke doelen ze voor de verschillende leergebieden (NL, WO, MUVO) kunnen bereiken. In een brainstorm denken ze na over mogelijke activiteiten, hoe het thema te doen leven, welke uitstappen mogelijk zijn…

Leeftijd-doorbrekende werking in de kleuterschool

Al van in de kleuterklas stimuleren we kinderen tot het zelfstandig maken van keuzes en het aanwakkeren van ondernemingszin. Door de leeftijd-doorbrekende werking tonen we dat klein niet zonder groot kan en andersom. Samen werken, spelen, creëren, ontdekken en leren vormen de rode draad. Meestal werken we in 4 groepen : twee leefgroepen met de jongste kleuters, de middelste kleuters en de oudste kleuters.

Sociale vaardigheden en verbondenheid

In onze diverse school zetten we in op sociale vaardigheden. We luisteren naar elkaar, praten met elkaar en houden rekening met elkaars overtuigingen. We willen de verbondenheid voeden en laten groeien, zowel in de dagelijkse werking als in schoolprojecten. Leerkrachten worden hierin versterkt; werken aan groepsvorming is een belangrijke pijler in ons nascholingsbeleid.

Een gevoel van verbondenheid is wat een kind echt intens gelukkig maakt; verbondenheid met ouders, de leerkrachten, vriendjes en de school. Kinderen die verbondenheid ervaren, putten hieruit groeikracht en zelfvertrouwen. Ze voelen zich uitgedaagd door wat zich in en om hen afspeelt. Ervaringen van verbondenheid voeden het inlevingsvermogen en laten hen van binnenuit groeien naar een respectvolle houding. Dat is de basis voor een warme samenleving.

Sterke inzet op lezen en schrijven

Nog te vaak lezen kinderen niet graag. Scholen beperken zich tot methodeteksten en oefenen het vloeiend lezen met losse woordrijtjes. Vloeiend lezen kun je alleen maar leren door veel en graag te lezen. 
Met onze leesprojecten volgen we daarom een originele koers. Veel leestijd, kwaliteitsvolle kinderboeken en verschillende leesprojecten doorheen het jaar maken lezen al van in de kleuterschool aantrekkelijk voor de kinderen. Bij Via Louiza leren we echt uit boeken en verhalen. Onze school is een boekenpaleis met knusse leeshoeken. Onze droom? Iedere klas een leesparadijs!

Daarnaast wordt er ook heel wat geschreven! Elk jaar nemen de leerlingen deel aan de schrijfwedstrijd De Wondere Pluim. In de lessen integreren we taal ook in vakken als muzische vormgeving en wereldoriëntatie. 

Inspirerende naschoolse activiteiten 

We gaan verder dan onze schoolse opdracht en bieden de leerlingen ook tal van andere activiteiten aan. Zo zingen ze in ons koor of spelen ze toneel op school. Ze kunnen ook aansluiten bij ons basketteam met cheerleaders. Al enkele jaren staat schaken centraal…en niet zonder succes! Jaarlijks organiseren we een schaaktoernooi op het Schoon Verdiep in het stadhuis. Oefenen op school kan tijdens de middagpauze. Onze schaakteams doen het heel goed!

Culturele en sportieve uitjes

We genieten van culturele en sportieve uitjes, want ook buiten de schoolmuren kunnen kinderen volgens ons heel wat leren. Daarom bezoeken we onder andere musea, zoals het MAS, het modemuseum of het Red Star Line Museum. Ook evenementen als de Boekenbeurs staan elk jaar op het programma.