Villa Cresco

stedelijk secundair onderwijs

3e graad

Villa Cresco is een school in opbouw. Dit betekent dat we jaar na jaar een volgend leerjaar concretiseren. Meer info kunnen jullie hier vinden vanaf september ’25.